Täysistunnon pöytäkirja 10/2014 vp

PTK 10/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TIISTAINA 18. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.57—17.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Elisabeth Nauclér /r (14.24)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (14.43)
 • Peter Östman /kd (14.47)
 • Mikko Alatalo /kesk (14.50)
 • Riitta Myller /sd (15.56)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.26)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 13.2.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 4—6/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 4 lakivaliokunnan,

asiasta U 5 lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 6 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteen siirto

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto on tänään 18.2.2014 päättänyt, että ympäristövaliokuntaan 14.12.2012 lähetetty toimenpidealoite TPA 42/2012 vp kohtuuttomuuden määrittelemisestä vesihuoltolaissa siirretään käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely keskeytettiin 14.2.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 9/2/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.2.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​