Täysistunnon pöytäkirja 100/2004 vp

PTK 100/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. PERJANTAINA 1. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.10. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

4.—6.10. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

4.—7.10. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Minna Lintonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

4.—8.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.10. edustaja

 • Reino Ojala /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 1. päivänä lokakuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 178—185/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 542, 544—546, 573, 576, 589, 590, 592, 599, 600, 602—604, 610—619, 622, 623, 625—629/2004 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004

Äänestys valiokuntaan lähettämisestä

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan valtioneuvoston selonteon valiokuntaan lähettämisestä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin viime keskiviikon istunnossa.

PTK 98/1/2004

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Minna Sirnön kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4)  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen