Täysistunnon pöytäkirja 100/2006 vp

PTK 100/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. TORSTAINA 12. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Jukka Roos /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.—19.10. edustaja

 • Katri Komi /kesk

12.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

12. ja 13.10. edustajat

 • Eero Lämsä /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.10. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

12. ja 13.10. edustaja

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

12. ja 13.10. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Myönnän ensimmäisen puheenvuoron ed. Ahoselle lakivaliokunnan mietinnön esittelemiseksi. Sen jälkeen myönnän puheenvuoron ed. Karvoselle mietintöön liitetyn vastalauseen esittelemiseksi. Tämän jälkeen puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä, ja etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/2/2006

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen