Täysistunnon pöytäkirja 100/2008 vp

PTK 100/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.01—14.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 58 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.—9.11. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

3. ja 4.11. edustajat

 • Jari Leppä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok

3.—5.11. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

3.—6.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

4.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Sari Palm /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

4. ja 5.11. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

4.—7.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.10.—9.11. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

4.—7.11. edustaja

 • Timo Soini /ps

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

4.—28.11. edustaja

 • Janne Seurujärvi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 31.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 183—189/2008 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 23.10.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 52—55/2008 vp sekä 30.10.2008 asiat U 56—58/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 52 ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asiasta U 53 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 54 sivistysvaliokunnan,

asioista U 55 ja U 57 maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asiasta U 56 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 58 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 664, 668, 669, 674, 685, 695, 697, 699, 703, 706, 707, 710, 712, 714—720, 722, 723, 727, 729/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Suomen ja Tšekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö.

Päätökset

Yleissopimusta ei tässä vaiheessa hyväksytty.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2008 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 69, 75/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi valmismatkalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 14.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen