Täysistunnon pöytäkirja 100/2010 vp

PTK 100/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. TORSTAINA 14. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.47) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.47—20.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Juha Korkeaoja /kesk (16.16)
 • Raija Vahasalo /kok (16.32)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Kaikki edustajat ja myös ministerit lienevät tutustuneet siihen tiedotteeseen, joka on ruuduilla. Haluan todeta, että ehkä jatkossa tuon puheenvuoron 1 minuutin pituuden valvomisen tehostamiseksi joudun käyttämään mikrofonin sulkemista.

2) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/3/2010

3) Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 15.10.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​