Täysistunnon pöytäkirja 100/2012 vp

PTK 100/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. PERJANTAINA 19. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Stefan Wallin /r
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.10.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 136, 137/2012 vp, joista hallituksen esitys 136 on esitys vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 23.10.2012 kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 637, 641, 676, 686, 690, 693—695, 697—700, 702—704, 707, 709, 711, 713, 715, 718, 720, 722/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​