Täysistunnon pöytäkirja 100/2013 vp

PTK 100/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. KESKIVIIKKONA 16. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.14) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.14—17.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Lea Mäkipää /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (14.17)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.17)
 • Johannes Koskinen /sd (15.37)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (15.54)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2013 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.10.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​