Täysistunnon pöytäkirja 100/2014 vp

PTK 100/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.31 ja 15.00—15.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Stefan Wallin /r

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.10.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 187—205/2014 vp, joista hallituksen esitys HE 188/2014 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 636, 659, 661—669, 671—675, 677—696, 698—705, 709—711, 716, 724/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 98/7/2014

Keskustelussa on Kauko Tuupainen Arja Juvosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 94, ei 81; poissa 24.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 98/8/2014

Keskustelussa on Paavo Arhinmäki Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 161, ei 20; poissa 18.

( Ään. 2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Pyydän hiljentymään edustaja Tuupaisen puheenvuoron kuuntelemiseksi. — Olkaa hyvä, edustaja Tuupainen.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen