Täysistunnon pöytäkirja 101/2005 vp

PTK 101/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TORSTAINA 6. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kirsi Ojansuu /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.10. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jere Lahti /kok

6. ja 7.10. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Unto Valpas /vas

6.—8.10. edustajat

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Minna Sirnö /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.10. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lankia /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Pia Viitanen /sd

6. ja 7.10. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

__________

3) Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5)—11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

8) Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2005 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2005 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2005 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 13)—24) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2005 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2005 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2005 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

16) Laki vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

20) Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

21) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2005 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2005 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

23) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2005 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

25) Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2005 vp (Ahti Vielma /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

26) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

27) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2005 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen