Täysistunnon pöytäkirja 101/2007 vp

PTK 101/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. KESKIVIIKKONA 19. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 10 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Ilkka Kantola /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pauliina Viitamies /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.12. edustaja

 • Ilkka Kantola /sd

19. ja 20.12. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.12. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Pekka Haaviston ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jyrki Kasvin sekä

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluodon ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Ville Niinistön.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 23—28 päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 100/5/2007

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Pääluokkaa koskeva ehdotus

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Timo Soini /ps
 • Pentti Oinosen /ps kannattamana
 • momentilta 23.27.50 vähennettäväksi 2 000 000 euroa puoluetukeen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 831)

  Päätökset

  Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksyttiin.

  Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 174, ei 5; poissa 20.

  ( Ään. 1 )

  Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 26 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1)

 • Annika  Lapintie /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 30 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön, jotta Suomi saavuttaisi YK:n asettaman 0,7 prosentin tason bruttokansantuotteesta jo vuoteen 2010 mennessä. (Vastalause 2, TAA 477)

 • Päivi  Räsänen  /kd
 • Bjarne  Kalliksen  /kd kannattamana
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 40 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 3, TAA 757)

 • Timo  Soini  /ps
 • Pentti  Oinosen  /ps kannattamana
 • momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 60 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (TAA 832)

 • Kari   Rajamäki  /sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • momentille 24.99.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan. (Vastalause 1)

 • Annika  Lapintie  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 24.99.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan, jotta kriisinhallintatehtävissä voidaan käyttää sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi myös siviilikriisinhallintaa. (Vastalause 2)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Jyrki  Yrttiahon  /vas kannattamana
 • momentille 24.99.50 lisäyksenä 19 000 euroa Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskuksen tiedotustoimintaan. (TAA 287)

 • Annika  Lapintie  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 24.99.50 lisäyksenä 100 000 euroa Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston KATU ry:n palauttamiseksi suoran rahoituksen piiriin. (Vastalause 2)

  Päätökset

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksyttiin.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Puhemies:

  Ed. Rajamäen ehdotus 1, ed. Lapintien ehdotus 2, ed. Räsäsen ehdotus 3 ja ed. Soinin ehdotus 4 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Räsäsen ja ed. Soinin ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Lapintien ehdotuksen välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Rajamäen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen 3 ja ed. Timo Soinin ehdotuksen 4 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

  jaa 172, ei 7, tyhjiä 8; poissa 12.

  ( Ään. 2 )

  2) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksen 2 ja ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen 3 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

  jaa 166, ei 8, tyhjiä 14; poissa 11.

  ( Ään. 3 )

  3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 1 ja ed. Annika Lapintien ehdotuksen 2 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

  jaa 158, ei 22, tyhjiä 9; poissa 10.

  ( Ään. 4 )

  4) Äänestyksessä ed. Rajamäen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 62, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 5 )

  Luku 50 Lähialueyhteistyö hyväksyttiin.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

  Puhemies:

  Ed. Rajamäen ehdotus 5 ja ed. Lapintien ehdotus 6 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 ja ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 62, tyhjiä 2; poissa 11.

  ( Ään. 6 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 24; poissa 14.

  ( Ään. 7 )

  Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 128, ei 57, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 8 )

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Tero  Rönni  /sd
 • Kari  Rajamäen  /sd kannattamana
 • momentille 25.10.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa tuomioistuinten toiminnan turvaamiseksi. (Vastalause 1)

 • Paavo  Arhinmäki  /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.10.03 lisäyksenä 4 500 000 euroa hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien ja vakuutusoikeuden käsittelyaikojen lyhentämiseen sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 809)

 • Paavo  Arhinmäki /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.10.04 lisäyksenä 1 000 000 euroa käytettäväksi oikeusaputoimistojen käsittelyaikojen lyhentämiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen. (Vastalause 2)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Pentti  Oinosen  /ps kannattamana
 • momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjien toimintaresurssien vahvistamiseen. (TAA 1004)

 • Jyrki  Yrttiaho  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 25.30.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. (Vastalause 2, TAA 1065)

 • Bjarne  Kallis  /kd
 • Päivi  Räsäsen  /kd kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan. (Vastalause 3, TAA 141)

 • Paavo  Arhinmäki /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 5 500 000 euroa, joista 1 000 000 euroa Kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan vahvistamiseen, 1 500 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin ja 3 000 000 euroa henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointitoimiin. (Vastalause 2, TAA 810)

 • Pirkko  Ruohonen-Lerner  /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön lisäämiseen. (TAA 743)

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.40.74 lisäyksenä 600 000 euroa avolaitosten toimintaan. (TAA 17)

  Päätökset

  Luku 01 Ministeriö ja hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Tuomioistuimet ja oikeusapu

  Puhemies:

  Ed. Rönnin ehdotus 1 ja ed. Arhinmäen ehdotus 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksen 1 ja ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksen 3 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

  jaa 162, ei 23; poissa 14.

  ( Ään. 9 )

  2) Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 65; poissa 12.

  ( Ään. 10 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 65; poissa 11.

  ( Ään. 11 )

  Luku 20 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksyttiin.

  Luku 30 Syyttäjät

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 66; poissa 13.

  ( Ään. 12 )

  Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 66; poissa 13.

  ( Ään. 13 )

  Luku 40 Rangaistusten täytäntöönpano

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 65; poissa 13.

  ( Ään. 14 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 65; poissa 14.

  ( Ään. 15 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 62; poissa 18.

  ( Ään. 16 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 133, ei 53; poissa 13.

  ( Ään. 17 )

  Luku 50 Vaalimenot hyväksyttiin.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Sari  Palm /kd
 • Toimi  Kankaanniemen /kd kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 1 100 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 3, TAA 636)

 • Kari  Rajamäki  / sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 6 100 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Annika Lapintien /vas kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Lahden kihlakunnan poliisitoimen henkilöstöresursseihin. (TAA 203)

 • Tero  Rönni  /sd
 • Lauri  Kähkösen  /sd kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen niin, että määrärahasta osoitetaan 600 000 euroa 10 henkilön palkkakuluihin ja 400 000 euroa muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. (TAA 763)

 • Unto  Valpas  /va s
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 6 100 000 euroa poliisin katunäkyvyyden ja lähipoliisitoiminnan turvaamiseen. (Vastalause 2)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Pentti  Oinosen  /ps kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa poliisin talousrikostutkintaan ja ulkomaisen rikollisuuden ehkäisyyn. (TAA 1005)

 • Unto  Valpas  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 26.20.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen lisääntyneiden kiinteistökulujen kattamiseen. (Vastalause 2)

 • Unto  Valpas  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön ja palvelutason turvaamiseen. (Vastalause 2)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • Leena  Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 26.30.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (TAA 331)

 • Merja  Kyllönen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 26.40.01 lisäyksenä 500 000 euroa maahanmuuttajien neuvontapalveluiden järjestämiseen. (Vastalause 2, TAA 811)

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Palmin ehdotus 1 ja ed. Rajamäen ehdotus 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksen 1 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 2 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

  jaa 126, ei 60; poissa 13.

  ( Ään. 18 )

  2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 64; poissa 20.

  ( Ään. 19 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 143, ei 41; poissa 15.

  ( Ään. 20 )

  Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 66; poissa 11.

  ( Ään. 21 )

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 134, ei 47; poissa 18.

  ( Ään. 22 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 64; poissa 12.

  ( Ään. 23 )

  Luku 20 Rajavartiolaitos

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 34; poissa 15.

  ( Ään. 24 )

  Mietinnössä luvun 20 kohdalla oleva lausumaehdotus 1 hyväksyttiin.

  Luku 30 Pelastustoimi ja hätäkeskukset

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 58; poissa 17.

  ( Ään. 25 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 143, ei 42, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 26 )

  Luku 40 Maahanmuutto

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 35; poissa 13.

  ( Ään. 27 )

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Toimi  Kankaanniemi /kd
 • Sari  Palmin /kd kannattamana
 • momentille 27.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa varusmiespalvelusta suorittavien etuuksien parantamiseen. (Vastalause 3, TAA 165)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Pentti  Oinosen  /ps kannattamana
 • momentille 27.10.01 lisäyksenä 5 600 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahan budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1006)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 20 700 000 euroa puolustusmateriaalihankinnoista valuuttakurssimuutosten ja indeksitarkistusten johdosta. (Vastalause 2)

 • Timo  Soini  /ps
 • Pentti  Oinosen  /ps kannattamana
 • momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 833)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • pääluokan 27 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta ei hyväksy puolustusvoimien huolto- ja korjaustoimintojen ulkoistamista vaan pitää jatkossakin välttämättömänä niiden kehittämistä puolustusvoimien omana toimintana." (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitisen /sd kannattamana
 • pääluokan 27 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus noudattaa eduskunnan aikaisemmin laatimia linjauksia puolustushallinnon rakennuslaitoksen uudistuksesta." (Vastalause 1)

  Päätökset

  Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus

  Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 31; poissa 14.

  ( Ään. 28 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 28; poissa 11.

  ( Ään. 29 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 171, ei 17; poissa 11.

  ( Ään. 30 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 20; poissa 18.

  ( Ään. 31 )

  Luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksyttiin.

  Pääluokan perustelut

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 126, ei 62; poissa 11.

  ( Ään. 32 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 66; poissa 12.

  ( Ään. 33 )

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Matti  Kangas  /vas
 • Mikko  Kuopan  /vas kannattamana
 • momentille 28.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön varallisuusveron palauttamiseksi. (TAA 151)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Jutta  Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 28.01.12 lisäyksenä 500 000 euroa kielipalvelukeskuksen perustamiseen Vaasaan. (TAA 776)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 28.20.88 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kylmäkosken vankilan lisärakennuksen rakentamiseen. (TAA 289)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 28.20.88 lisäyksenä 200 000 euroa Hämeenlinnan poliisi- ja oikeustalon suunnitteluun ja toteuttamiseen. (TAA 267)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitisen /sd kannattamana
 • momentille 28.50.16 lisäyksenä 70 000 euroa uusien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden myöntämiseen. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 28.50.16 lisäyksenä 1 000 000 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden ja ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden myöntämiseen. (Vastalause 2, TAA 12)

 • Timo Soini /ps
 • Pentti Oinosen /ps kannattamana
 • momentilta 28.70.66 vähennettäväksi 141 000 000 euroa Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 834)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • Esa  Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 28.90.30 lisäyksenä 80 000 000 euroa kuntien rahoituksen vahvistamiseen kunnallisveron eläketulovähennyksen korottamisen vuoksi. (TAA 269)

 • Merja  Kyllönen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 28.90.31 lisäyksenä 14 000 000 euroa Kainuun maakunta -kuntayhtymän tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 317)

 • Erkki  Virtanen /vas
 • Minna   Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 28.90.32 lisäyksenä 30 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. (Vastalause 2, TAA 992)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta
 • 28.91.40 vähennettäväksi 100 000 000 euroa työnantajille suunnatusta vastikkeettomasta matalapalkkatuesta. (Vastalause 2)

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 38; poissa 12.

  ( Ään. 34 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 23; poissa 21.

  ( Ään. 35 )

  Luku 10 Verotus ja tullitoimi hyväksyttiin.

  Luku 20 Palvelut valtioyhteisölle

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 27; poissa 16.

  ( Ään. 36 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 29; poissa 13.

  ( Ään. 37 )

  Luku 30 Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus ja luku 40 Valtionhallinnon kehittäminen hyväksyttiin.

  Luku 50 Eläkkeet ja korvaukset

  Puhemies:

  Ed. Rajamäen ehdotus 5 ja ed. Kuopan ehdotus 7 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 5 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 7 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

  jaa 164, ei 21; poissa 14.

  ( Ään. 38 )

  2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 65; poissa 14.

  ( Ään. 39 )

  Luku 60 Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot hyväksyttiin.

  Luku 70 EU ja kansainväliset järjestöt

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 175, ei 9; poissa 15.

  ( Ään. 40 )

  Luku 80 Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksyttiin.

  Luku 90 Kuntien tukeminen

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 140, ei 42, tyhjiä 2; poissa 15.

  ( Ään. 41 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 26; poissa 13.

  ( Ään. 42 )

  Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 144, ei 38; poissa 17.

  ( Ään. 43 )

  Luku 91 Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

  Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 31; poissa 16.

  ( Ään. 44 )

  __________

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Täällä on aika vaikea keskittyä itse asiaan, jos tämä hulina jatkuu. Pyydän edustajia siirtymään paikoilleen tai poistumaan salista.

  Puhemies:

  Pääluokan 30 käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tämän illan tai huomisaamuyön aikana.

  __________

  Puhemies:

  Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15:n paikkeilla.

  Täysistunto keskeytettiin kello 12.34.

  Täysistuntoa jatkettiin

  kello 15

  Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  __________

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Nyt palataan pääluokan 30 yleiskeskusteluun, joka jatkuu edelleen nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

  Keskustelu jatkui

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Nyt siirrytään jatkamaan pääluokan 31 aiemmin tässä istunnossa keskeytettyä yleiskeskustelua.

  Keskustelu jatkui

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 102/1/2007

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

  Täysistunto lopetettiin torstaina 20. päivänä joulukuuta kello 2.27.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​