Täysistunnon pöytäkirja 101/2008 vp

PTK 101/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. KESKIVIIKKONA 5. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.01—16.16 ja 17.59—19.19) ja puhemies Sauli Niinistö (16.16—17.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 60 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (15.20)
 • Juha Hakola /kok (15.30)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (15.36)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok

5. ja 6.11. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

5.—7.11. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.11. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

5.—7.11. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen osuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/1/2008

3) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/2/2008

5) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​