Täysistunnon pöytäkirja 101/2009 vp

PTK 101/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TORSTAINA 5. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—18.03) ja puhemies Sauli Niinistö (18.03—18.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Lipponen /sd (16.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Laki ulkomaalaislain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2009 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2009 vp (Sari Palm /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2009 vp (Valto Koski /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 6.11.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​