Täysistunnon pöytäkirja 101/2012 vp

PTK 101/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.59), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.57—18.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Kalle Jokinen /kok (17.23)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.55)
 • Katja Taimela /sd (18.30)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ministeri Urpilainen. — Ilmeisesti ministeri Urpilaisella on este, joten menemme suoraan keskusteluun.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 102/1/2012

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 102/2/2012

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2012 vp

Lakialoite  LA 52/2011 vp, 66/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 24.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen