Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.06—16.14 ja 18.01—19.58), puhemies Eero Heinäluoma (16.14—18.01) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.58—21.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Outi Mäkelä /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (14.21)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (16.34)
 • Pekka Ravi /kok (19.58)

__________

Välikysymyksen esittäminen

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Jari Lindström ja 71 muuta edustajaa ovat 17.10.2014 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehityksestä (VK 6/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Jari Lindströmille välikysymyksen esittämistä varten.

Jari Lindström /ps:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Stubbin hallitus piti voimassa Kataisen hallituksen keskeiset talouspoliittiset tavoitteet: työllisyysasteen noston 72 prosenttiin, työttömyyden alentamisen viiteen prosenttiin, valtion velkaantumisen taittamisen laskuun sekä kolmen A:n luottoluokituksen säilyttämisen. Yksikään hallituksen itselleen asettamista tavoitteista ei tule toteutumaan.

Kataisen ja Stubbin hallitukset päätyvät ennätysten kirjoihin historiallisen heikosta talouskehityksestä. Tästä vuodesta näyttää tulevan kolmas peräkkäinen taantumavuosi, mitä ei ole tapahtunut sitten 1990-luvun laman. On myös erittäin todennäköistä, että ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun lamavuosien jopa kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat hallituskauden aikana. Ilman työtä on 450 000 ihmistä, ja kaikkinensa työttömyys koskettaa jo miljoonaa ihmistä.

On hyvä ymmärtää keskeinen taloudellinen syy Suomen luottoluokituksen laskulle. Luokitus laski, koska talouskasvua ei ole ja velkaantuminen ei taitu. Eikä se ilman kasvua taitukaan. Luottoluokituksen lasku osoittaa, että velkakestävyydessä on kyse lopulta talouskasvusta ja työllisyydestä. Ilman niitä ei ole velkakestävyyttäkään.

Hallitus on yli kolme vuotta leikannut ja korottanut veroja. Tulos on selvä: maassa on lama, työttömyys on räjähtämässä käsiin eikä velkaantuminen ole taittunut. Luottoluokituksen laskun jälkeisistä kommenteista paljastuu, etteivät hallituksen avainministerit löydä hallituksen talouspolitiikasta juuri mitään korjattavaa. Tämä on käsittämätöntä.

Suomen talouden kehitys on jäänyt jälkeen myös muusta euroalueesta. Standard & Poor’sin luottoluokituksen laskun perusteluista on luettavissa karu totuus: maamme kilpailukyky ei ole vahvan euron oloissa kunnossa. Talouspolitiikkamme ja talouden rakenteemme on päivitettävä euroaikaan, sillä talouden työkalupakissa ei ole enää devalvaatiota, jolla talouspolitiikan vanhoja virheitä voi korjata. Muuten vaarana on jopa kriisimaiden kaltainen massatyöttömyys.

Suomen talouden tila on yhtä vakava kuin 1990-luvun lamassa, osin jopa vakavampi. Suomen suunnan muuttaminen vaatii toimintakykyisen hallituksen. Ilman päätöksiä ei voi tulla muutosta. Pääministeri Stubb on kuitenkin useaan otteeseen todennut, että tämä hallitus ei tee uusia päätöksiä. Mitään suunnanmuutosta on siis tältä hallitukselta turha odottaa.

Luottoluokittaja Standard & Poor’sin listaamat taloutemme ongelmat ovat olleet jo pitkään ainakin opposition tiedossa. Luottoluokittajat ovat kuitenkin luottaneet siihen, että Suomen hallitus kykenee tarvittaessa tekemään isojakin päätöksiä talouden kääntämiseksi nousuun. Nyt tämä luottamus on mennyt, sillä luokituksen laskun toinen keskeinen syy oli hallituksen kyvyttömyys tehdä uudistuksia.

Tämän kyvyttömyys on selvästi luettavissa myös budjettiriihen yhteydessä julkaistussa virkamiesten laatimassa raportissa, joka käsittelee rakennepaketin edistymistä. Asiat ovat levällään. Keskeiset uudistukset ovat myöhässä ja tavoitteista selvästi jäljessä. Tästä huolimatta hallitus ei ole kertonut merkittävistä uudistuksista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudistusten tekemisen sijaan hallitus on keskittynyt riitelemään julkisesti lähes asiasta kuin asiasta sekä pyörittämään omaa nimitysrulettiaan. Samaan aikaan olemme myös eduskunnassa joutuneet täysin poikkeuksellisiin toimiin, jotta hallituksella säilyy edes jonkinasteinen toimintakyky ja jotta lainsäädäntötyö ei täysin pysähdy. Isänmaan ruorissa ei näytä olevan ketään.

Suomen etu ja isänmaallinen teko olisi ollut pitää vaalit heti Kataisen hallituksen eron jälkeen. Hallituspuolueet asettivat kuitenkin oman etunsa kansakunnan edun edelle. Sen jälkeen talous- ja työllisyystilanne on muuttunut entistä vakavammaksi. Samaan aikaan päähallituspuolueet ovat ajaneet itsensä vaaliasentoon.

Ainostaan vaalien kautta tähän maahan saadaan todellisiin uudistuksiin kykenevä toimintakykyinen hallitus. Suomen kannalta on vastuutonta jäädä odottamaan ensi kesään saakka.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä talouden huonolle kehitykselle ja pahenevalle työttömyydelle,

miten hallitus aikoo varmistaa, että jo päätetyt, mutta yhä pahasti levällään ja myöhässä olevat rakenteelliset uudistukset etenevät,

tekeekö hallitus uusia päätöksiä valtiontalouden tasapainottamisesta ja rakenteellisista uudistuksista ja

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä luottoluokituksen nostamiseksi?

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk"

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Teemme vähän aikataulusyistä johtuen muutoksia päivän asialistan käsittelyyn. 3) kohdan käsittely keskeytetään ja siihen palataan sen jälkeen, kun 4) kohta on tullut esiteltyä — tämä johtuen ministereiden aikataulusta, jota ikävä kyllä ei ole voitu sovittaa tähän päivän ohjelmaan täydellisesti.

Siis päiväjärjestyksen 3) kohdan käsittely keskeytetään ja siihen palataan myöhemmin tänään.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen keskeytämme tämän päiväjärjestyksen 4) asian käsittelyn ja palaamme asialistan 3) kohtaan.

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan päiväjärjestyksen 3) asian käsittelyä.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen jatketaan päiväjärjestyksen 4) asian käsittelyä.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2014 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle asian kiireellisyyden vuoksi seuraavaan, 21.10.2014 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 21.58.

Täysistunto lopetettiin kello 21.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​