Täysistunnon pöytäkirja 102/2001 vp

PTK 102/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. KESKIVIIKKONA 26. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo Korva /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.9. edustaja

 • Ville Itälä /kok

26. ja 27.9. edustajat

 • Håkan Nordman /r
 • Margareta Pietikäinen /r

26.—28.9. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Mika Lintilä /kesk

27.—29.9. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.9. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

26.—28.9. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

27. ja 28.9. edustajat

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

2) Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian kiireellisyyden vuoksi mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.20.

Täysistunto lopetetaan kello 14.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​