Täysistunnon pöytäkirja 102/2002 vp

PTK 102/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. TIISTAINA 24. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.9. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Petri Salo /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Marja Tiura /kok

24. ja 25.9. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas

24.—26.9. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk

24.—27.9. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.9. edustajat

 • Leena Rauhala /kd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

24. ja 25.9. edustaja

 • Seppo Kanerva /kok

24.—27.9. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.9. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok

__________

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella kuluvan syyskuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001 (K 13/2002 vp). Tämä kertomus sisältää myös selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 2000 ovat antaneet aihetta, sekä selvityksen verojärjestelmän kautta annettavasta tuesta. Kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 19. päivänä syyskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 47—49/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 47 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 48 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 49 osalta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Tshekin tasavallan senaatin puhemiehen vierailu

Toinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Tshekin tasavallan senaatin puhemies Petr Pithart seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10.

Mietintö hyväksytään.

Eduskunta on mietinnössä määritellyllä tavalla antanut valtioneuvostolle suostumuksensa valtiontakuun antamiseen suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

PTK 101/3/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

PTK 101/6/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

PTK 101/10/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

PTK 101/13/2002 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Asia pantiin pöydälle viime perjantain istunnossa.

PTK 101/24/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

PTK 101/25/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle viime perjantain istunnossa.

PTK 101/28/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

PTK 101/30/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

PTK 101/32/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2002

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​