Täysistunnon pöytäkirja 102/2005 vp

PTK 102/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. PERJANTAINA 7. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Vanhanen /kesk

10. ja 11.10. edustajat

 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.10. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.10. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lyly Rajala /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 7. päivänä lokakuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 144—158/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/13/2005

2) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2005 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen