Täysistunnon pöytäkirja 102/2007 vp

PTK 102/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. TORSTAINA 20. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Ulla Karvo /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Ulla Karvo /kok
 • Eero Reijonen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.12. edustaja

 • Christina Gestrin /r

20. ja 21.12.

 • Mikko Alatalo /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 29—31 päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 101/2/2007

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Hyvät kollegat! Meidän eilistä äänestystämme, joka oli lukumäärältään aika vaatimaton verrattuna tänään edessä olevaan, häiritsi aika lailla se, että täällä salissa kohistaan ja täällä noustaan paikaltaan, niin että toisaalta on virkailijoilla vähän vaikea saada äänitteestä selvää, kuka kulloinkin on esityksiä tehnyt tai niitä kannattanut, ja toisaalta täältä on vaikea päätellä, kuka tarkoittaa kannattaa ja kuka haluaa puheenvuoroa noustessaan seisomaan. Jotenka yhteinen etumme olisi, että jaksaisimme suhteellisen kurinalaisesti suorittaa tämän äänestysoperaation. (Hälinää) — No niin, heti se alkoi!

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 29.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa Koulutuksen arviointineuvoston toimintamenoihin. (TAA 644)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentilta 29.01.50 vähennettäväksi 75 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 836)

 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana
 • momentin 29.10.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää myös Opetushallituksen alaisuudessa Mikkelissä sijaitsevan valtion oppilaitoksen Mikael-koulun rahoitukseen, jonka tehtäväksi opetusministeriö on antanut päätöksellä (nro 189/530/2005) järjestää esi-, perus- ja lisäopetusta ja lukion suorittamista edistävää opetusta kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja kielihäiriöisille lapsille ja nuorille."

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 29.10.30 lisäyksenä 80 000 000 euroa budjettiperusteisesti perusopetuksen turvaamiseen luokkakokojen pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä lukiolaisten oppikirjojen saattamiseksi maksuttomaksi.. (Vastalause 2, TAA 292)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen  /sd kannattamana
 • momentille 29.10.30 budjettiperusteisena lisäyksenä 230 000 000 euroa, josta 60 000 000 euron lisämääräraha perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi ja 5 000 000 euron lisämääräraha taiteen perusopetuksen valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän lisäämiseen. (Vastalause 1)

 • Jaakko  Laakso  /vas
 • Mikko  Kuopan  /vas kannattamana
 • momentille 29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen Vantaalla. (TAA 357)

 • Leena  Rauhala  /kd
 • Kari  Kärkkäisen  /kd kannattamana
 • momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa erityisopetuksen lisääntyneisiin tarpeisiin. (TAA 709)

 • Leena  Rauhala  /kd
 • Kari  Kärkkäisen  /kd kannattamana
 • momentille 29.10.30 lisäyksenä 950 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen. (TAA 710)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.10.34 lisäyksenä 2 000 000 euroa oppilaitosten perustamiskustannuksiin, ja myöntämisvaltuutta lisätään 3 000 000 euroa. (Vastalause 1)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 29.10.34 lisäyksenä 1 575 000 euroa Lieksan keskuskoulun peruskorjaukseen. (TAA 321)

 • Jaakko Laakso  /vas
 • Mikko  Kuopan  /vas kannattamana
 • momentille 29.10.34 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vantaan koulujen homeongelmien korjaamiseen. (TAA 358)

 • Minna  Sirnö  /vas
 • Merja  Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.20.01 lisäyksenä 1 800 000 euroa valtion ammatillisen koulutuksen erityisopetukseen. (Vastalause 2, TAA 813)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 29.20.21 lisäyksenä 500 000 euroa kädentaitojen opetuksen turvaamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 81)

 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuula Peltosen /sd kannattamana
 • momentille 29.20.21 lisäyksenä 1 700 000 euroa vaikeavammaisten koulutuksen turvaamiseen. (TAA 475)

 • Tuula  Peltonen  /sd
 • Katja  Taimelan  /sd kannattamana
 • momentille 29.20.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kehitysvammaisten lasten koulutuksen turvaamiseen. (TAA 647)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakson /vas kannattamana
 • momentille 29.20.30 lisäyksenä 58 000 000 euroa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden kirjojen kustantamiseen. (Vastalause 2, TAA 293)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.30.30 lisäyksenä 510 000 euroa opintokeskusten opintokerhotoimintaan. (Vastalause 1)

 • Minna  Sirnö  /vas
 • Merja  Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.30.30 lisäyksenä 510 000 euroa opintokeskusten opintokerhotoimintaan. (Vastalause 2, TAA 621)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Timo  Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 29.30.30 lisäyksenä 250 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin. (TAA 777)

 • Minna  Sirnö  /vas
 • Merja  Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.30.31 lisäyksenä 35 000 000 euroa ammatilliseen aikuiskoulutukseen. (Vastalause 2, TAA 814)

 • Leena  Rauhala /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 29.30.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (TAA 712)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti  Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 29.30.32 lisäyksenä 5 500 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 2, TAA 152)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentti 29.30.34 palautetaan talousarvioon ja että momentille osoitetaan 20 000 000 euroa valtionavustukseen aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan. (Vastalause 1)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Timo   Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 29.30.53 lisäyksenä 500 000 euroa opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistystyöhön ja kansalaisvaikuttamista koskevaan toimintaan. (TAA 778)

 • Paavo  Arhinmäki /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 29.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. (Vastalause 2)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen. (Vastalause 1)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 3 500 000 euroa väestöltään kasvavien maakuntien ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen. (TAA 744)

 • Päivi  Räsänen  /kd
 • Satu   Taiveahon  /sd kannattamana
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 900 000 euroa liikenneopettajakoulutuksen lisäämiseen. (TAA 265)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Timo  Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 500 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoulun toiminnan vahvistamiseen ja turvaamiseen. (TAA 779)

 • Leena  Rauhala  /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 3, TAA 713)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 20 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Minna  Sirnö /vas
 • Merja   Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 20 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 2, TAA 815)

 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 5 500 000 euroa Tampereen teknillisen yliopiston tekniikan erityisrahoitukseen ja tarvittaviin laiteinvestointeihin. (TAA 979)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 300 000 euroa Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskuksen toimintaan. (TAA 626)

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa yliopistokeskusten kehittämiseen. (Vastalause 2)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentin 29.50.20 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisten yhteistyömallien kehittämiseen. (TAA 627)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen koko kalenterivuodelta. (TAA 857)

 • Tarja Tallqvist  /kd
 • Leena  Rauhalan  /kd kannattamana
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opintorahan lapsikorotuksen luomiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3, TAA 77)

 • Unto Valpas  /vas
 • Paavo Arhinmäen  /vas kannattamana
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 58 000 000 euroa, mistä 20 000 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen budjettiperusteisesti koko kalenterivuodelta ja 38 000 000 euroa toisen asteen opiskelijoiden budjettiperusteiseen opintorahaan. (Vastalause 2, TAA 943, TAA 19)

 • Matti  Saarinen  /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 29.80.04 lisäyksenä 500 000 euroa Siuntion Suitian linnan ylläpitokustannuksiin. (TAA 765)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 29.80.04 lisäyksenä 760 000 euroa Museoviraston aluetoimistoille. (TAA 861)

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.80.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin ja korotetaan myöntämisvaltuuksia 5 000 000 eurolla. (Vastalause 2, TAA 20)

 • Merja  Kyllönen  /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen. (TAA 816)

 • Minna  Sirnö /vas
 • Merja  Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.80.31 lisäyksenä 2 300 000 euroa valtionosuuden perusteena käytettävän yksikköhinnan korottamiseen teattereiden osalta. (TAA 817)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.32 lisäyksenä 200 000 euroa Keski-Pohjanmaan museokeskukselle. (TAA 780)

 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 29.80.33 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien kulttuuritoimintaan. (Vastalause 2, TAA 211, TAA 819)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.34 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtionosuuteen yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin ja lisätään myöntämisvaltuutta 2 500 000 eurolla. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 29.80.34 lisäyksenä 4 300 000 euroa valtionosuuteen yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin ja lisätään myöntämisvaltuuksia enintään 10 000 000 eurolla. (Vastalause 2, TAA 296)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.80.34 lisäyksenä 500 000 euroa Nokian kirjaston uudisrakennuksen rakennustyön käynnistämiseen. (TAA 294)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 29.80.34 lisäyksenä 500 000 euroa Pirkkalan pääkirjaston uudisrakennuksen suunnitteluun ja rakennustyön käynnistämiseen. (TAA 295)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 1)

 • Merja  Kyllönen  /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 2, TAA 13)

 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 150 000 euroa musiikki-instituuttien toimintaan. (TAA 26)

 • Pentti  Oinonen  /ps
 • Merja  Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa Suomussalmen Raatteen tien Raatteenportin ympäristön ja Purasjoen taistelulinjan kunnostamiseen. (TAA 591)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 200 000 euroa rakennusperinnön hoitoon ja UNESCOn maailmanperintökohteiden ylläpitoon. (TAA 628)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa työväen- ja seurantalojen toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 1)

 • Timo   Soini  /ps
 • Raimo  Vistbackan  /ps kannattamana
 • momentille 29.80.50 lisäyksenä 20 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 837)

 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.51 lisäyksenä 1 700 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin. (Vastalause 1)

 • Minna  Sirnö  /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 29.80.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa taiteilija-apurahan tason ja määrän nostamiseen. (Vastalause 2, TAA 14)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tali-Ihantala-keskuksen perustamiseen. (TAA 629)

 • Minna Sirnö /vas
 • Merja  Kyllösen  /vas kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 4 500 000 euroa veikkausvoittovarojen käyttörahastosta, josta 2 000 000 euroa kotimaisen elokuvan tuotantotukeen, 2 000 000 euroa vapaiden tanssi- ja teatteriryhmien tukeen ja 500 000 euroa nykysirkusryhmien tukeen. (Vastalause 2, TAA 15, TAA 820)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 150 000 euroa valtakunnallisen kehitysvammaisten taidekeskuksen toiminnan tukemiseen. (TAA 617)

 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa suomalaisen elokuvan tuotannon tukemiseen. (TAA 996)

 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa säveltaiteen edistämiseen. (TAA 997)

 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 29.80.52 lisäyksenä 10 000 euroa Narubassofestivaali/ Pispala Folk -musiikkitapahtuman tukemiseen. (TAA 995)

 • Timo  Soini  /ps
 • Raimo  Vistbackan  /ps kannattamana
 • momentilta 29.80.52 vähennettäväksi 500 000 euroa Suomen Kansallisoopperan Säätiölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 838)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa veikkausvoittovarojen käyttörahastosta arkiliikunnan edistämiseen. (Vastalause 2, TAA 664)

 • Matti Saarinen  /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa veikkausvoittovarojen liikunnan osuuden lisäämiseen. (TAA 766)

 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 900 000 euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja liikunnan kansalaistoimintaan. (Vastalause 3, TAA 333)

 • Marko Asell /sd
 • Sirpa Paateron /sd kannattamana
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa nuorisoliikunnan edellytysten parantamiseen. (TAA 27)

 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 30 000 euroa Suomen keilamaajoukkueen valmennukseen ja nuorisokeilailun kehittämiseen. (TAA 998)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo  Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 29.91.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtakunnallisten nuorisokeskusten toiminnan ja investointien tukemiseen. (TAA 592)

 • Timo  Soini  /ps
 • Raimo  Vistbackan  /ps kannattamana
 • momentille 29.91.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen lisäämiseen nuorisotyön edistämiseen. (TAA 839)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—5, 7—26, 28—47 ja 49—76 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

  Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 140, ei 48; poissa 11.

  ( Ään. 1 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 181, ei 6; poissa 12.

  ( Ään. 2 )

  Luku 10 Yleissivistävä koulutus

  Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 34; poissa 14.

  ( Ään. 3 )

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 4 ja ed. Viitasen ehdotus 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 4 ja ed. Pia Viitasen ehdotuksen 5 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

  jaa 143, ei 44, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 4 )

  2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 118, ei 70; poissa 11.

  ( Ään. 5 )

  Äänestyksessä ed. Jaakko Laakson ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 28; poissa 10.

  ( Ään. 6 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 40; poissa 11.

  ( Ään. 7 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 144, ei 45; poissa 10.

  ( Ään. 8 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 118, ei 70, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 9 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 27; poissa 10.

  ( Ään. 10 )

  Äänestyksessä ed. Jaakko Laakson ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 29; poissa 11.

  ( Ään. 11 )

  Luku 20 Ammatillinen koulutus

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 40; poissa 11.

  ( Ään. 12 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 30; poissa 11.

  ( Ään. 13 )

  Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 136, ei 52; poissa 11.

  ( Ään. 14 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 134, ei 54; poissa 11.

  ( Ään. 15 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 30; poissa 12.

  ( Ään. 16 )

  Luku 30 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

  Puhemies:

  Ed. Viitasen ehdotus 18 ja ed. Sirnön ehdotus 19 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 18 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 63, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 17 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 28; poissa 11.

  ( Ään. 18 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 29; poissa 14.

  ( Ään. 19 )

  Jukka  Gustafsson  /sd:

  Puhemies! Anteeksi, äänestin väärin, piti painaa punaista.

  Puhemies:

  Merkitään tämä ilmoitus pöytäkirjaan.

  Puhemies:

  Ed. Rauhalan ehdotus 22 ja ed. Kankaan ehdotus 23 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksen 22 ja ed. Matti Kankaan ehdotuksen 23 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 äänin

  jaa 155, ei 32, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 20 )

  2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 22 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 40; poissa 13.

  ( Ään. 21 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 65; poissa 11.

  ( Ään. 22 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 27; poissa 12.

  ( Ään. 23 )

  Luku 40 Ammattikorkeakouluopetus

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 34; poissa 12.

  ( Ään. 24 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 67; poissa 12.

  ( Ään. 25 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 27; poissa 11.

  ( Ään. 26 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 33; poissa 14.

  ( Ään. 27 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 27; poissa 11.

  ( Ään. 28 )

  Luku 50 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

  Puhemies:

  Ed. Rauhalan ehdotus 32 sekä ed. Viitasen ja ed. Sirnön saman sisältöiset ehdotukset 33 ja 34 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Viitasen ehdotuksesta 33 ja ed. Sirnön ehdotuksesta 34 yhdessä ed. Rauhalan ehdotusta 32 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksen 32 sekä ed. Pia Viitasen ja ed. Minna Sirnön ehdotusten 33 ja 34 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 32 äänin

  jaa 126, ei 63; poissa 10.

  ( Ään. 29 )

  2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 32 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 67, 1 tyhjä; poissa 14.

  ( Ään. 30 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 30; poissa 11.

  ( Ään. 31 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 44; poissa 10.

  ( Ään. 32 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 34; poissa 14.

  ( Ään. 33 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 128, ei 61; poissa 10.

  ( Ään. 34 )

  Luku 60 Tiede hyväksyttiin.

  Luku 70 Opintotuki

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 136, ei 50, 1 tyhjä; poissa 12.

  ( Ään. 35 )

  Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 41; poissa 11.

  ( Ään. 36 )

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 33; poissa 14.

  ( Ään. 37 )

  Luku 80 Taide ja kulttuuri

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 35; poissa 13.

  ( Ään. 38 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 32; poissa 10.

  ( Ään. 39 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 31; poissa 14.

  ( Ään. 40 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 39; poissa 10.

  ( Ään. 41 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 34; poissa 10.

  ( Ään. 42 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 24; poissa 11.

  ( Ään. 43 )

  Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 33; poissa 16.

  ( Ään. 44 )

  Puhemies:

  Ed. Viitasen ehdotus 50 ja ed. Kuopan ehdotus 51 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksen 50 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 51 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 50 äänin

  jaa 170, ei 17; poissa 12.

  ( Ään. 45 )

  2) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 50 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 68; poissa 12.

  ( Ään. 46 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 28; poissa 15.

  ( Ään. 47 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 28; poissa 14.

  ( Ään. 48 )

  Puhemies:

  Ed. Viitasen ehdotus 54 ja ed. Kyllösen ehdotus 55 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksen 54 ja ed. Merja Kyllösen ehdotuksen 55 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 54 äänin

  jaa 164, ei 23, tyhjiä 2; poissa 10.

  ( Ään. 49 )

  2) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 54 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 125, ei 61; poissa 13.

  ( Ään. 50 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 38; poissa 10.

  ( Ään. 51 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 166, ei 21, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 52 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 41; poissa 12.

  ( Ään. 53 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 126, ei 62; poissa 11.

  ( Ään. 54 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 177, ei 8, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 55 )

  Puhemies:

  Ed. Viitasen ehdotus 61 ja ed. Sirnön ehdotus 62 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksen 61 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksen 62 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 61 äänin

  jaa 167, ei 20, tyhjiä 2; poissa 10.

  ( Ään. 56 )

  2) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 61 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 67; poissa 10.

  ( Ään. 57 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 33; poissa 12.

  ( Ään. 58 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 30; poissa 15.

  ( Ään. 59 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 135, ei 52; poissa 12.

  ( Ään. 60 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 24; poissa 13.

  ( Ään. 61 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 27; poissa 11.

  ( Ään. 62 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 29; poissa 15.

  ( Ään. 63 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 175, ei 10; poissa 14.

  ( Ään. 64 )

  Luku 90 Liikuntatoimi

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 35; poissa 11.

  ( Ään. 65 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 127, ei 59; poissa 13.

  ( Ään. 66 )

  Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 35; poissa 11.

  ( Ään. 67 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 136, ei 53; poissa 10.

  ( Ään. 68 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 23; poissa 13.

  ( Ään. 69 )

  Luku 91 Nuorisotyö

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 32; poissa 10.

  ( Ään. 70 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 34; poissa 18.

  ( Ään. 71 )

  Pääluokan perustelut hyväksyttiin.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 30.10.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa maaseudun elinkeinoneuvontaan. (Vastalause 3, TAA 169)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 30.10.63 lisäyksenä 170 000 euroa kylätoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen. (TAA 334)

 • Veijo  Puhjo  /vas
 • Annika  Lapintien  /vas kannattamana
 • momentille 30.10.63 lisäyksenä 200 000 euroa Suomen Kylätoiminta ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 665)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • luvun 30.10 uudelle momentille 5 000 000 euroa turkistarhoille riittävien valvonta- ja turvajärjestelmien rakentamiseen terrori-iskujen ehkäisemiseksi. (TAA 1007)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.20.46 lisäyksenä 5 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen. (TAA 1008)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 30.20.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (Vastalause 3, TAA 171)

 • Matti  Kauppila  /vas
 • Matti  Kankaan  /vas kannattamana
 • momentille 30.20.61 lisäyksenä 20 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (Vastalause 2, TAA 212)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.20.61 lisäyksenä 120 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (TAA 593)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Lauri Kähkösen /sd kannattamana
 • momentille 30.30.20 lisäyksenä 100 000 euroa eläinkokeiden vaihtoehtojen tukemiseen. (Vastalause 1)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 30.30.20 lisäyksenä 50 000 euroa Ypäjän Hevossairaala Oy:lle eläinlääkärien erikoistumiskoulutukseen. (TAA 78)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.40.41 lisäyksenä 1 500 000 euroa hirvivahinkojen korvaamiseen. (TAA 594)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Lauri  Kähkösen  /sd kannattamana
 • momentille 30.40.51 lisäyksenä 100 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (Vastalause 1)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti  Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 30.40.77 lisäyksenä 200 000 euroa Kymijoen Koivukosken kalateiden rakentamiseen. (TAA 888)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti  Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 30.40.77 lisäyksenä 500 000 euroa Laatokan luonnonlohen nousun turvaamiseen Hiitolanjoen Kangaskoskella. (TAA 889)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.50.31 lisäyksenä 7 400 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella. (TAA 745)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 30.50.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa jätevesijärjestelmien rakentamisen tukemiseen maaseudulla. (TAA 874)

 • Krista Kiuru /sd
 • Veijo Puhjon /vas kannattamana
 • momentille 30.50.48 lisäyksenä 10 000 000 euroa vesisateen aiheuttamien tulvavahinkojen korvaamiseen. (TAA 239)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Lauri  Kähkösen  /sd kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 1)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 100 000 euroa Pukkila-Mäntsälä-yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 746)

 • Saara Karhu /sd
 • Marko Asellin /sd kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 200 000 euroa yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamiseen välille Killinkoski—Virrat—Ruovesi (Kukkokangas). (TAA 764)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 700 000 euroa Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen. (TAA 767)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Lauri  Kähkösen  /sd kannattamana
 • momentille 30.60.01 lisäyksenä 500 000 euroa Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentin 30.60.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että Metsäntutkimuslaitos (Metla) luopuu suunnitelmastaan Punkaharjun, Kannuksen ja Kolarin toimintayksiköiden lakkauttamisesta."

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 30.60.42 lisäyksenä 1 500 000 euroa metsäkeskusten neuvontaresurssien lisäämiseen. (Vastalause 3, TAA 335)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 30.60.44 lisäyksenä 3 000 000 euroa kestävän puutuotannon turvaamiseen ja energiapuun korjuun tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 143)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Timo   Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 30.60.44 lisäyksenä 7 000 000 euroa metsän uudistamiseen, nuoren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen. (TAA 1010)

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti  Kankaan  /vas kannattamana
 • momentille 30.60.44 lisäyksenä 14 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (TAA 213)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—12 ja 15—29 ja niitä on kannatettu.

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Maaseudun kehittäminen

  Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 29; poissa 24.

  ( Ään. 72 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 37; poissa 13.

  ( Ään. 73 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 28; poissa 12.

  ( Ään. 74 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 166, ei 19; poissa 14.

  ( Ään. 75 )

  Luku 20 Maatalous

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 25; poissa 12.

  ( Ään. 76 )

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus 6, ed. Kauppilan ehdotus 7 ja ed. Oinosen ehdotus 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Kauppilan ja ed. Oinosen ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ehdotuksesta ed. Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 7 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksen 8 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

  jaa 180, ei 6, tyhjiä 1; poissa 12.

  ( Ään. 77 )

  2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 6 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 7 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

  jaa 160, ei 27, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 78 )

  3) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 29; poissa 13.

  ( Ään. 79 )

  Luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 65; poissa 13.

  ( Ään. 80 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 34; poissa 13.

  ( Ään. 81 )

  Luku 40 Kala-, riista- ja porotalous

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 24; poissa 11.

  ( Ään. 82 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 65; poissa 11.

  ( Ään. 83 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusanen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 23; poissa 13.

  ( Ään. 84 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 24; poissa 15.

  ( Ään. 85 )

  Luku 50 Vesitalous

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 24; poissa 15.

  ( Ään. 86 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 38; poissa 11.

  ( Ään. 87 )

  Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 39; poissa 15.

  ( Ään. 88 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 67; poissa 12.

  ( Ään. 89 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24; poissa 12.

  ( Ään. 90 )

  Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 36; poissa 14.

  ( Ään. 91 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 34, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 92 )

  Luku 60 Metsätalous

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 71; poissa 11.

  ( Ään. 93 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 67, tyhjiä 2; poissa 13.

  ( Ään. 94 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 32; poissa 12.

  ( Ään. 95 )

  Puhemies:

  Ed. Kärkkäisen ehdotus 27, ed. Vistbackan ehdotus 28 ja ed. Kauppilan ehdotus 29 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Vistbackan ja ed. Kauppilan ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ehdotuksesta ed. Kärkkäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 28 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksen 29 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 28 äänin

  jaa 159, ei 24, tyhjiä 1; poissa 15.

  ( Ään. 96 )

  2) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksen 27 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 28 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 27 äänin

  jaa 162, ei 24, tyhjiä 2; poissa 11.

  ( Ään. 97 )

  3) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 27 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 31; poissa 17.

  ( Ään. 98 )

  Luku 63 Metsähallitus ja luku 70 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri hyväksyttiin.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Matti  Kangas  /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 2, TAA 157)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 3, TAA 176)

 • Reijo Laitinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)

 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolmenkulman yritysalueen katuverkon rakentamiseen Hämeen tiepiirissä. (TAA 28)

 • Marko Asell /sd
 • Saara  Karhun  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 600 000 euroa Nokian Verte -ympäristörakentamisen osaamiskeskuksen katuverkon rakentamiseen. (TAA 30)

 • Marko Asell  /sd
 • Saara  Karhun  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa Murhasaaren ohituskaistojen suunnitteluun valtatielle 11 Nokialla. (TAA 29)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Jämsän Hiidenmäen eritasoliittymän suunnitteluun ja hankkeen aloittamiseen. (TAA 153)

 • Matti  Kangas  /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa kantatien 58 uuden tielinjauksen tekemiseen välillä Kinnula—Lestijärvi-Reisjärvi. (TAA 154)

 • Matti  Kangas  /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 jakson Kanavuori—Haapalahti parannustyön aloittamiseen Vaajakoskella. (TAA 158)

 • Matti Kangas  /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 800 000 euroa maantien 637 eli ns. Vihreän väylän peruskorjaukseen Keski-Suomessa. (TAA 155)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 800 000 euroa maantien 6544 perusparannushankkeeseen välillä Huopana—Aholanmäki Viitasaarella. (TAA 156)

 • Toimi  Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 Jyväskylä—Äänekoski parantamiseen. (TAA 180)

 • Matti Kauppila /vas
 • Jouko Skinnarin /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien suunnitteluun. (TAA 989)

 • Matti Kauppila /vas
 • Jouko  Skinnarin /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 400 000 euroa Kopsuontien 3132 peruskorjaukseen Asikkalassa. (TAA 539)

 • Valto Koski /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 960 000 euroa Ahviontien 3562 perusparantamiseen Anjalankoskella. (TAA 259)

 • Valto Koski /sd
 • Rakel Hiltusen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 850 000 euroa Kaakkois-Suomen tiepiirille Huhdasjärvi—Pärnämäki-tiehankkeen toteuttamiseen. (TAA 260)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa perustienpidon hankkeiden toteutukseen teemahankepaketilla Varsinais-Suomessa. (TAA 87)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Koskenkosken sillan rakentamiseen Kurun kunnassa. (TAA 300)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 340 000 euroa Valkeakosken ja Kangasalan välisen tien parantamiseen. (TAA 301)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Virrat—Jäähdyspohja. (TAA 298)

 • Mikko Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa kiertoliittymän suunnittelemiseen kantatien 66 ja Ruovesi—Kuru-tien risteykseen. (TAA 299)

 • Merja  Kuusisto  /sd
 • Matti  Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäen ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa. (TAA 308)

 • Merja  Kuusisto  /sd
 • Matti   Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 100 000 euroa Kehä IV:n suunnitteluun. (TAA 309)

 • Merja  Kyllönen  /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 912 Tönölänsalmen sillan korjaamiseen ja siltaan liittyvän kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kuhmossa. (TAA 314)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa maantien 524 perusparannukseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 323)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa Savo-Karjalan tiepiirille yhdystien 15870 eli Kantelelahdentien perusparantamiseen. (TAA 324)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa yhdystien 15850 Kelvä—Jaakonvaara perusparantamiseen Lieksassa. (TAA 325)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 750 000 euroa Leppävirran Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 337)

 • Esa Lahtela /sd
 • Lauri Kähkösen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen valtatiellä 6 Joensuussa. (TAA 422)

 • Esa Lahtela /sd
 • Lauri Kähkösen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa Puhoksen Lepikon eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 6. (TAA 421)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamiseen Savukoskella. (TAA 497)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 800 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kontiolahden ja Joensuun välillä. (TAA 597)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 800 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 77 varrelle Maaningalla välillä Hamula—Kinnulanlahti. (TAA 596)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 300 000 euroa Rautavaaran kunnan Kangaslahden ja Nilsiän kunnan Palonurmen välisen tieosuuden parannukseen. (TAA 602)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 800 000 euroa paikallisteiden 15666 ja 15667 parantamiseen välillä Viinijärvi—Kompero Liperissä. (TAA 600)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Keski-Suomen tiepiirille maantien 637 peruskorjaukseen välillä Tankolampi—Sumiainen. (TAA 595)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa maantien 610 peruskorjaukseen välillä Kärkistensalmi—Joutsa. (TAA 599)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa tien 570 päällystämiseen välillä Karinkylä—Säyneinen Rautavaaralla ja Juankoskella. (TAA 603)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa paikallistien 12287 kunnostamiseen ja päällystämiseen Liedossa. (TAA 601)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Kirkonkylä—Pappilanmäki Rautavaaran kunnassa. (TAA 598)

 • Johanna Ojala-Niemelä  /sd
 • Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 6 000 000 euroa Muonio—Kilpisjärvi-tieyhteyden perusparannukseen. (TAA 612)

 • Johanna  Ojala-Niemelä /sd
 • Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 perusparannukseen ja muuttamiseen kaksiajorataiseksi välillä Rovaniemi—Alakorkalo. (TAA 613)

 • Tuula Peltonen /sd
 • Reijo Laitisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 6 000 000 euroa tieosuuden Jämsä—Mänttä peruskorjaukseen. (TAA 652)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Turun ja Hämeen tiepiireille suunnittelumäärärahaksi yksityistien kunnostamiseen yleiseksi maantieksi välillä Jämi—Jylli. (TAA 667)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Tuula Väätäisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 23 Joensuu—Viinijärvi-tieosuuden peruskorjaukseen. (TAA 698)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Tuula  Väätäisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Leppävirta—Sorsakosken teollisuusalue. (TAA 694)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa kiireellisiin kevyen liikenteen väylien rakentamishankkeisiin Itä-Uudenmaan alueella. (TAA 748)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 752)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kilpilahden teollisuusalueen tieyhteyksien rakentamiseen Itä-Uudellamaalla. (TAA 749)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen teille 1551 ja 1552 välille Tarkkinen—Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 747)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 170 perusparantamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Ernestas—Kulloo Porvoossa. (TAA 750)

 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hämeenkyrön ohitustien (valtatie 3) rakentamiseen. (TAA 659)

 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti  Kauppilan  /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa perustienpitoon Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. (TAA 988)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon kunnostamiseen. (TAA 771)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 17 000 000 euroa perustienpitoon Uudenmaan tiepiirin alueella. (TAA 751)

 • Matti  Saarinen  /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 500 000 euroa valtatien 25 peruskorjaukseen tieosuudella Mustio—Meltola. (TAA 772)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa meluesteen rakentamiseen Turunväylälle Veikkolaan. (TAA 769)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Leppäkorpi—Kiikala-tien (paikallistie 11099) kunnostamiseen ja päällystämiseen. (TAA 770 )

 • Matti Saarinen  /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 400 000 euroa hirviaidan rakentamiseen valtatielle 1 välille Veikkola—Lohjanharju. (TAA 768)

 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitasen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 11 200 000 euroa Tampereen Rantaväylän joukkoliikenteen sujuvuuden edistämiseen. (TAA 823)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Särkisalon pengertien korjaamiseen. (TAA 858)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • Paavo Arhinmäen /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 600 000 euroa uuden sillan rakentamiseen Kittilän Kaukosessa. (TAA 878)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Paavo Arhinmäen /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskorjauksen käynnistämiseen. (TAA 875)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Paavo Arhinmäen /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Meltaus—Unari-tieosuuden peruskorjaukseen Rovaniemen kaupungissa. (TAA 877)

 • Esko-Juhani  Tennilä /vas
 • Paavo Arhinmäen /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Venetti—Venejärvi—Vaattojärvi—Sieppijärvi-tien peruskorjaukseen Kolarin kunnassa. (TAA 879)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti  Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tiestön melusuojauksen parantamiseen Kymenlaaksossa. (TAA 890)

 • Unto  Valpas  /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 9 000 000 euroa haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 944)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa alempiasteisen tieverkon kunnostukseen Vaasan tiepiirissä. (TAA 781)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakentamiseen valtatiellä 19. (TAA 785)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa Vaasan tiepiirille Sepänkylän ohikulkutien rakentamisen suunnitteluun valtatiellä 8. (TAA 787)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 600 000 euroa Lapuan Koveron eritasoristeyksen rakentamiseen. (TAA 783)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 100 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen valtatielle 8 Kokkolassa. (TAA 784)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 19 välille Rengonharju—Luopajärvi. (TAA 1027)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 700 000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen kantatiellä 63 osuudella Evijärvi—Kaustinen. (TAA 786)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tielle 17218 välillä Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella. (TAA 1014)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 600 000 euroa maantien 6520 perusparantamiseen välillä Möttönen—Kivijärvi. (TAA 1018)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 600 000 euroa Jalasjärven ja Kauhajoen välisen paikallistien 17109 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä kaatopaikan tienhaara — Kauhajoen kunnan raja. (TAA 1022)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella. (TAA 1013)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 400 000 euroa Edsevö—Pietarsaari-satamatien suunnitteluun. (TAA 782)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa Vaasan tiepiirille ns. Tyynismaa—Viinikka-paikallistien 17783 perusparantamiseen. (TAA 1030)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa liikenneturvallisuutta edistäviin toimiin valtatien 16 ja kantatien 68 risteyksessä Alajärven Hoiskossa. (TAA 1015)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa Säntintien ja Myllytöyräntien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1026)

 • Reijo Laitinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 40 000 000 euroa eräisiin tiehankkeisiin. (Vastalause 1)

 • Matti Kauppila /vas
 • Jouko Skinnarin  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 35 000 000 euroa valtatien 24 parantamiseen välillä Lahti—Padasjoki. (TAA 217)

 • Valto Koski /sd
 • Jouko Skinnarin /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 95 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen tieosuudella Lahti—Kausala. (TAA 261)

 • Marjaana Koskinen  /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Turku—Pori. (TAA 88)

 • Esa Lahtela /sd
 • Tero Rönnin /sd kannattamana
 • momentilta 31.24.78 Vaalimaan rekkaparkkialueen toteuttamiseen ehdotetun määrärahan poistaminen. (TAA 429)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 110 000 000 euroa valtatien 17 kehittämiseen välillä Kuopio—Riistavesi. (TAA 604)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa tieosuuden Taavetti—Lappeenranta kunnostamiseen. (TAA 605)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa E18-tien kehittämiseen. (TAA 630)

 • Kari  Rajamäki  /sd
 • Tuula Väätäisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa tiehankkeen valtatie 5 Päiväranta—Vuorela käynnistämiseen. (TAA 700)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 45 000 000 euroa Kantatie 51 -hankkeen käynnistämiseen ja rakennustöiden aloittamiseen. (TAA 773)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtatien 2 toisen vaiheen käynnistämiseen välillä Helsinki—Forssa. (TAA 79)

 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 5 välin Lusi—Mikkeli parannustöiden aloittamiseen. (TAA 513)

 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen aloittamiseen valtatiellä 14. (TAA 973)

 • Pia Viitanen /sd
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • luvun 31.24 perusteluissa lausuttavaksi: "Tiehallinto oikeutetaan solmimaan jälkirahoitussopimus Tampereen Rantaväylän (vt 12) liikennetunnelin rakentamiseksi."

 • Pentti Oinonen /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa yksityisten teiden valtionapuun. (TAA 606)

 • Mikko  Kuoppa  /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisten teiden valtionapuun. (Vastalause 2, TAA 302)

 • Esa  Lahtela /sd
 • Marjaana  Koskisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 432)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 1035)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.30.21 lisäyksenä 600 000 euroa Merenkurkun liikenteen pysyvyyden ja saavutettavuuden turvaamiseen. (TAA 788)

 • Reijo  Laitinen  /sd
 • Matti  Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa vesiväylien kunnossapitoon. (Vastalause 1)

 • Valto  Koski  /sd
 • Jouko  Skinnarin  /sd kannattamana
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 1 700 000 euroa Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun sekä Pyhäjärven väylän rakentamisen. (TAA 258)

 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 11 000 000 euroa Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämiseen. (TAA 614)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Pietarsaaren laivaväylän ruoppaukseen. (TAA 789)

 • Antti  Vuolanne  /sd
 • Veijo  Puhjon  /vas kannattamana
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa Porin meriväylätöihin. (TAA 1058)

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 2, TAA 315)

 • Päivi  Räsänen  /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen. (Vastalause 3, TAA 345)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • Timo  Soinin  /ps kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa perusradanpitoon. (TAA 1037)

 • Reijo  Laitinen  /sd
 • Matti  Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalau-se 1)

 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Pori/Rauma—Tampere—Jyväskylä-rataosan akselipainojen korottamiseen. (TAA 31)

 • Saara Karhu /sd
 • Marko Asellin /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 200 000 euroa Tampere—Toijala-rataosan kolmannen raiteen suunnitteluun. (TAA 192)

 • Matti Kauppila /vas
 • Jouko Skinnarin /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Heinola—Mikkeli-radan oikaisun suunnitteluun. (TAA 219)

 • Valto Koski /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 400 000 euroa Kouvolan henkilöratapihan muutostöihin. (TAA 263)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Turku—Toijala-ratayhteyden kehittämiseen. (TAA 93)

 • Lauri  Kähkönen  /sd
 • Esa  Lahtelan  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 45 000 000 euroa rataosuuden Lieksa—Nurmes—Kontiomäki perusparantamiseen. (TAA 327)

 • Lauri  Kähkönen  /sd
 • Esa   Lahtelan  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 328)

 • Tuula  Peltonen  /sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Jämsän rautatieaseman uudelleenjärjestelyihin ja uudisrakentamiseen. (TAA 653)

 • Veijo Puhjo  /vas
 • Reijo  Kallio  /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosalla Tampere—Pori. (TAA 669)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Annika Lapintien  /vas kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 200 000 euroa Turku—Pori-rautatien suunnitteluun. (TAA 670)

 • Päivi Räsänen  /kd
 • Leena  Rauhalan  /kd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Riihimäen rautatieaseman peruskorjaushankkeen suunnitteluun. (TAA 34)

 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 135 000 euroa puolipuomilaitteiston ja odotustasanteen hankintaan Orimattilan Käkeläntien tasoristeykseen. (TAA 540)

 • Katja  Taimela  /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa junaliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseen välillä Turku—Helsinki. (TAA 92)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Sirpa Paateron /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa pääkaupunkiseudulta suoraan itään kulkevan Rantaradan suunnittelun aloittamiseen. (TAA 891)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 250 000 euroa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen rataosalla Seinäjoki—Kaskinen. (TAA 790)

 • Reijo  Laitinen  /sd
 • Matti  Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 40 000 000 euroa eräisiin ratahankkeisiin. (Vastalause 1)

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Kimmo Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kehärata-hankkeen käynnistämiseen Vantaalla. (TAA 21)

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-rataosuuden sähköistämiseen. (TAA 40)

 • Merja  Kuusisto  /sd
 • Matti  Saarisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa kaupunkiradan jatkamiseen Keravalta Riihimäen suuntaan. (TAA 134)

 • Päivi  Räsänen  /kd
 • Satu  Taiveahon /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamiseen. (TAA 759)

 • Minna  Sirnö  /vas
 • Merja  Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Vaasa—Seinäjoki-rataosuuden sähköistämiseen. (Vastalause 2, TAA 824)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 17 300 000 euroa Seinäjoen ja Vaasan välisen rataosuuden sähköistämisen loppuun saattamiseen. (TAA 791)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jutta Urpilaisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 250 000 euroa Vaasan ja Seinäjoen välisen rataosuuden sähköistämisen suunnitteluun. (TAA 792)

 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 31.52.41 lisäyksenä 350 000 euroa Lahti—Vesivehmaan lentokentän kehittämiseen. (TAA 541)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.52.41 lisäyksenä 700 000 euroa pienlentokenttien rakennus- ja perusparannushankkeisiin. (TAA 1038)

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena  Rauhalan  /kd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa joukkoliikennepalveluiden ostoon. (Vastalause 3, TAA 869)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa joukkoliikenteen kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 892)

 • Reijo Laitinen /sd
 • Saara Karhun /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 30 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 1)

 • Paavo Arhinmäki  /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 15 000 000 euroa, mistä 13 000 000 euroa Helsingin ja muiden suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen ja 2 000 000 euroa joukkoliikenteen kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 22, TAA 892)

 • Jukka  Gustafsson  /sd
 • Pia  Viitasen /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tampereen joukkoliikenteen tukemiseen. (TAA 803)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Katja Taimelan /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen käynnistämiseen. (TAA 94)

 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Esko-Juhani Tennilän  / vas  kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kittilän, Enontekiön ja Ivalon lentokenttien kesäaikaisten reittilentojen palvelujen ostoihin. (TAA 615)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli  Kiljusen  /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 100 000 euroa Lappeenrannan lentoliikenteen julkiseen tukeen. (TAA 631)

 • Tuula  Peltonen  /sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 200 000 euroa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen rataosuudella Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski. (TAA 655)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 200 000 euroa taajamajunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma. (TAA 671)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseen. (TAA 95)

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 31.60.65 lisäyksenä 5 000 000 euroa junien kaukoliikenteen ostoon. (Vastalause 2, TAA 220)

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.60.65 lisäyksenä 500 000 euroa yhden pohjoisen yöjunan kulkureitin siirtämiseen Kajaanin kautta kulkevaksi. (TAA 316)

 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Minna  Sirnön  /vas kannattamana
 • luvun 31.72 uudelle momentille 250 000 euroa yhteisöradioiden toiminnan tukemiseen. (TAA 1066)

 • Matti  Saarinen  /sd
 • Reijo  Laitisen  /sd kannattamana
 • pääluokan 31 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että edellisellä vaalikaudella sovitut tie- ja ratahankkeet toteutetaan aiempien suunnitelmien mukaisesti ja että niiden käynnistämiseen osoitetaan riittävät määrärahat." (TAA 774)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—13, 15—100, 102—106, 108—136 ja 138—154 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö ja luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksyttiin.

  Luku 24 Tiehallinto

  Puhemies:

  Ed. Kankaan ehdotus 1, ed. Kankaanniemen ehdotus 2 ja ed. Laitisen ehdotus 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Laitisen ja ed. Kankaanniemen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kankaan ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 2 ja ed. Reijo Laitisen ehdotuksen 3 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

  jaa 124, ei 58; poissa 17.

  ( Ään. 99 )

  2) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksen 1 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 2 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

  jaa 131, ei 51, tyhjiä 1; poissa 16.

  ( Ään. 100 )

  3) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 69; poissa 15.

  ( Ään. 101 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 33; poissa 16.

  ( Ään. 102 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 29; poissa 14.

  ( Ään. 103 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 35; poissa 14.

  ( Ään. 104 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 27; poissa 15.

  ( Ään. 105 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 29; poissa 13.

  ( Ään. 106 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 27; poissa 16.

  ( Ään. 107 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 26; poissa 12.

  ( Ään. 108 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 27; poissa 12.

  ( Ään. 109 )

  Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 32; poissa 14.

  ( Ään. 110 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 28; poissa 14.

  ( Ään. 111 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 25; poissa 17.

  ( Ään. 112 )

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 30; poissa 14.

  ( Ään. 113 )

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 29; poissa 16.

  ( Ään. 114 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 31; poissa 13.

  ( Ään. 115 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 26; poissa 16.

  ( Ään. 116 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 28; poissa 14.

  ( Ään. 117 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 28; poissa 17.

  ( Ään. 118 )

  __________

  Ed. Ulla Karvo merkittiin läsnä olevaksi.

  __________

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 26; poissa 12.

  ( Ään. 119 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 31; poissa 11.

  ( Ään. 120 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 31; poissa 13.

  ( Ään. 121 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 25; poissa 14.

  ( Ään. 122 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 24; poissa 14.

  ( Ään. 123 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 29; poissa 11.

  ( Ään. 124 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 25; poissa 14.

  ( Ään. 125 )

  Puhemies:

  Ed. Kärkkäisen ehdotus 29 ja ed. Rajamäen ehdotus 47 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksen 29 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 47 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 29 äänin

  jaa 129, ei 59, tyhjiä 1; poissa 10.

  ( Ään. 126 )

  2) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 29 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 40; poissa 11.

  ( Ään. 127 )

  Äänestyksessä ed. Esa Lahtela ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 28; poissa 11.

  ( Ään. 128 )

  Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 25; poissa 12.

  ( Ään. 129 )

  Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 24; poissa 11.

  ( Ään. 130 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 25; poissa 13.

  ( Ään. 131 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24; poissa 12.

  ( Ään. 132 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 24; poissa 13.

  ( Ään. 133 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 23; poissa 13.

  ( Ään. 134 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 24; poissa 11.

  ( Ään. 135 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 27; poissa 17.

  ( Ään. 136 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24; poissa 12.

  ( Ään. 137 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 23; poissa 15.

  ( Ään. 138 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 165, ei 24; poissa 10.

  ( Ään. 139 )

  Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 31; poissa 10.

  ( Ään. 140 )

  Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 30; poissa 11.

  ( Ään. 141 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 38; poissa 14.

  ( Ään. 142 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 24; poissa 13.

  ( Ään. 143 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 33; poissa 10.

  ( Ään. 144 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 24; poissa 11.

  ( Ään. 145 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24; poissa 12.

  ( Ään. 146 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 147 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 166, ei 22; poissa 11.

  ( Ään. 148 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 23; poissa 14.

  ( Ään. 149 )

  Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 35; poissa 14.

  ( Ään. 150 )

  Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 30, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 151 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 31; poissa 10.

  ( Ään. 152 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 29; poissa 12.

  ( Ään. 153 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 28, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 154 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 29; poissa 10.

  ( Ään. 155 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 27; poissa 10.

  ( Ään. 156 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 32; poissa 14.

  ( Ään. 157 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 29; poissa 11.

  ( Ään. 158 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 30; poissa 11.

  ( Ään. 159 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 22; poissa 15.

  ( Ään. 160 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 30; poissa 17.

  ( Ään. 161 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 21; poissa 15.

  ( Ään. 162 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 23; poissa 12.

  ( Ään. 163 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 23; poissa 14.

  ( Ään. 164 )

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 28; poissa 14.

  ( Ään. 165 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 165, ei 22; poissa 12.

  ( Ään. 166 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 23; poissa 12.

  ( Ään. 167 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 23; poissa 14.

  ( Ään. 168 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 23; poissa 12.

  ( Ään. 169 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 25; poissa 12.

  ( Ään. 170 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 24; poissa 15.

  ( Ään. 171 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 22; poissa 17.

  ( Ään. 172 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 22; poissa 14.

  ( Ään. 173 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 23; poissa 15.

  ( Ään. 174 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 166, ei 22; poissa 11.

  ( Ään. 175 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 22; poissa 13.

  ( Ään. 176 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 21; poissa 14.

  ( Ään. 177 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 22; poissa 19.

  ( Ään. 178 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 23; poissa 13.

  ( Ään. 179 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 162, ei 23; poissa 14.

  ( Ään. 180 )

  Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 68, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 181 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 30; poissa 11.

  ( Ään. 182 )

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 34, tyhjiä 1; poissa 13.

  ( Ään. 183 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 30; poissa 12.

  ( Ään. 184 )

  Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 175, ei 8, tyhjiä 2; poissa 14.

  ( Ään. 185 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 23, tyhjiä 1; poissa 11.

  ( Ään. 186 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 24; poissa 14.

  ( Ään. 187 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 41; poissa 13.

  ( Ään. 188 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 27; poissa 13.

  ( Ään. 189 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 63; poissa 14.

  ( Ään. 190 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 31; poissa 11.

  ( Ään. 191 )

  Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 61; poissa 17.

  ( Ään. 192 )

  Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 61; poissa 18.

  ( Ään. 193 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 33; poissa 13.

  ( Ään. 194 )

  Luku 25 Tienpidon valtionavut

  Puhemies:

  Ed. Pentti Oinosen ehdotus 98 sekä saman sisältöiset ed. Mikko Kuopan ehdotus 99 ja ed. Esa Lahtelan ehdotus 100 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta yhdessä ed. Pentti Oinosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksen 98 sekä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 99 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksen 100 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 98 äänin

  jaa 148, ei 37, tyhjiä 2; poissa 12.

  ( Ään. 195 )

  2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 98 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 39; poissa 11.

  ( Ään. 196 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 32; poissa 13.

  ( Ään. 197 )

  Luku 30 Merenkulkulaitos

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 165, ei 23; poissa 11.

  ( Ään. 198 )

  Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 63; poissa 13.

  ( Ään. 199 )

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 28; poissa 15.

  ( Ään. 200 )

  Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 27; poissa 13.

  ( Ään. 201 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 164, ei 22; poissa 13.

  ( Ään. 202 )

  Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 35; poissa 13.

  ( Ään. 203 )

  Luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen, luku 33 Varustamoliikelaitos ja luku 34 Luotsausliikelaitos hyväksyttiin.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Puhemies:

  Ed. Kyllösen ehdotus 110 ja ed. Räsäsen ja ed. Vistbackan saman sisältöiset ehdotukset 111 ja 112 sekä ed. Laitisen ehdotus 113 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Laitisen sekä ed. Räsäsen ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kyllösen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ja ed. Raimo Vistbackan ehdotusten 111 ja 112 sekä ed. Reijo Laitisen ehdotuksen 113 välillä eduskunta hyväksyi ehdotukset 111 ja 112 äänin

  jaa 138, ei 47; poissa 14.

  ( Ään. 204 )

  2) Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksen 110 sekä ed. Päivi Räsäsen ja ed. Raimo Vistbackan ehdotusten 111 ja 112 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 110 äänin

  jaa 135, ei 49, tyhjiä 2; poissa 13.

  ( Ään. 205 )

  3) Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 110 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 70; poissa 12.

  ( Ään. 206 )

  Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 42; poissa 11.

  ( Ään. 207 )

  Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 115 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 28; poissa 14.

  ( Ään. 208 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 116 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 28; poissa 15.

  ( Ään. 209 )

  Puheenvuoron saatuaan lausui

  Pentti Tiusanen /vas:

  Ehkä vaikuttaa muodolliselta, on kuitenkin hyvin tärkeä. Totean, että äänestin vahingossa tässä kohdassa väärin.

  Puhemies:

  Edellisessä äänestyksessä?

  Pentti Tiusanen /vas:

  Niin, tämä Lahti—Heinola—Mikkeli-radan oikaisu. Minä olin tässä mietinnön takana.

  Puhemies:

  Merkitään tämä ed. Tiusasen ilmoitus pöytäkirjaan.

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 117 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 28; poissa 16.

  ( Ään. 210 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 118 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 35; poissa 13.

  ( Ään. 211 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 119 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 161, ei 27; poissa 11.

  ( Ään. 212 )

  Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 120 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 163, ei 24; poissa 12.

  ( Ään. 213 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 121 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 29; poissa 11.

  ( Ään. 214 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 122 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 32; poissa 13.

  ( Ään. 215 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 123 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 160, ei 26; poissa 13.

  ( Ään. 216 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 124 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 33; poissa 14.

  ( Ään. 217 )

  Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 125 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 159, ei 29; poissa 11.

  ( Ään. 218 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 126 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 35; poissa 11.

  ( Ään. 219 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 127 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 29; poissa 14.

  ( Ään. 220 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 128 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 26; poissa 16.

  ( Ään. 221 )

  Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 129 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 67; poissa 12.

  ( Ään. 222 )

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 130 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 64; poissa 12.

  ( Ään. 223 )

  Äänestyksessä ed. Maarit Feldt-Rannan ehdotuksesta 131 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 35; poissa 11.

  ( Ään. 224 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 132 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 31; poissa 18.

  ( Ään. 225 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 133 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 35; poissa 10.

  ( Ään. 226 )

  Puhemies:

  Ed. Sirnön ehdotus 134 ja ed. Vistbackan ehdotus 135 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksen 134 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 135 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 134 äänin

  jaa 176, ei 13; poissa 10.

  ( Ään. 227 )

  __________

  Edustaja Eero Reijonen merkittiin läsnä olevaksi.

  __________

  2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 134 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 15