Täysistunnon pöytäkirja 102/2012 vp

PTK 102/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.59—15.33 ja 20.11—21.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.33—17.59 ja 21.57—0.07) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—20.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Juho Eerola /ps
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pauliina Viitamies /sd (14.19)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.06)
 • Juho Eerola /ps (15.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 23.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 101/7/2012

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 126, ei 37; poissa 36.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 101/10/2012

Keskustelussa on Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Kimmo Tiilikainen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/1/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 25.10.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 00.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​