Täysistunnon pöytäkirja 102/2014 vp

PTK 102/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (21.58—22.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​