Täysistunnon pöytäkirja 103/2001 vp

PTK 103/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. KESKIVIIKKONA 26. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Henrik Lax /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Juha Rehula /kesk
  • Jukka Mikkola /sd
  • Timo Korva /kesk

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

  Ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 126/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14.

  Mietintö hyväksytään.

  Eduskunta on mietinnössä määritellyllä tavalla antanut valtuuden valtiontakuun antamiseen suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja.

  Asia on loppuun käsitelty.

  2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000

  Lähetekeskustelu

  Kertomus  K 12/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

  Ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 88/2001 vp

  Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 109/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 110/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  6) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 101/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  7) Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 112/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

  Täysistunto lopetetaan kello 16.00.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​