Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Astrid Thors /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.10. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

7. ja 8.10. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.10. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r

7. ja 8.10. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2004 vp

Lakialoite  LA 117/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki opintotukilain 14 ja 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2004 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10) Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2004 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2004 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

14) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2004 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2004 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

16) Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2004 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2004 vp (Reijo Laitinen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​