Täysistunnon pöytäkirja 103/2005 vp

PTK 103/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TIISTAINA 11. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Markku Koski /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Heikki A. Ollila /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

11. ja 12.10. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

11.—14.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.10. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.10. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 6. päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 27/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Välikysymys n:o 4/2005 vp: Joukkoliikenteen kehittäminen

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Janina Andersson ja 79 muuta edustajaa ovat tänään 11. päivänä lokakuuta 2005 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 4 joukkoliikenteen kehittämisestä (VK 4/2005 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Anderssonille välikysymyksen esittämistä varten.

Janina  Andersson  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämän välikysymyksen ovat allekirjoittaneet vihreän eduskuntaryhmän lisäksi myös kokoomuksen, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät. Kaiken kaikkiaan meitä allekirjoittajia on 80.

Ärade talman! Arvoisa puhemies! Esitämme siis seuraavan välikysymyksen joukkoliikenteen kehittämisestä:

"Eduskunnalle

Joukkoliikennepalvelujen ostoon ja kehittämiseen suunnatut rahat ovat alhaisimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen. Määrärahat ovat pienentyneet tasolle, joka uhkaa romuttaa joukkoliikenteen palveluverkoston. Yksityisen henkilöliikenteen määrän kasvu kiihtyy, mutta tästä huolimatta hallitus jälleen kerran esittää joukkoliikenteen osto- ja kehittämismäärärahojen tuntuvaa leikkaamista. Hallitusohjelmassa on otettu tavoitteeksi parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja palvelua ja lisätä joukkoliikenteen rahoitusta. Julkilausutusta sitoumuksestaan huolimatta hallitus on toiminut koko hallituskauden ajan päinvastoin, minkä seurauksena sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset että palvelut ovat jatkuvasti heikentyneet ja rahoitus vähentynyt. Arvoisat kollegat! Hallitus on epäonnistunut joukkoliikennepolitiikassaan.

Joukkoliikennemäärät ovat vähentyneet viime vuosina sekä suhteessa muuhun liikenteeseen että ajokilometreillä mitattuna. Eri lääninhallitusten raporteista käy ilmi, että maaseutumaisessa liikenteessä matkustajamäärät ovat vähentyneet selvästi ja joukkoliikenteen rahoituksen lasku ja kustannusten nousu vaikeuttavat joukkoliikennepalveluiden kehittämistä.

Suomesta on kahtena seuraavana vuonna häviämässä 520 bussivuoroa, kun niiltä katoaa lääninhallitusten antama valtion ostopalvelutuki. Rajuin karsinta kohdistuu Itä-Suomen lääniin, josta on hallituksen budjettilinjan takia loppumassa 173 ostoliikenteen runkovuoroa. Koko maassa karsinnat kohdistuvat 4,1 miljoonaan bussikyytiin ja uhkaavat noin 1 400 päivittäisen bussivuoron olemassaoloa.

Hallitus on bussituen karsinnalla romuttamassa bussiliikenteen verkoston. Itä-Suomeen muodostuu tukien karsimisen jälkeen alueita, joilta ei voi käydä joukkoliikennevälineillä töissä tai opiskelemassa. Kun kuntakeskusten väliset bussiyhteydet katoavat, opiskelupaikan tai työpaikan vastaanottaminen voi edellyttää paikkakunnan vaihtoa. Tätä ei voida pitää kestävänä tilanteena. Täytyy kuitenkin muistaa, että suurelle osalle lapsista, nuorista, vanhuksista ja vähävaraisista joukkoliikenne on ainoa mahdollinen kulkuneuvo pidemmille matkoille. Säästöjen seurauksena lisääntyy myös niiden kuntien määrä, joihin ei ole enää viikonloppuisin joukkoliikenteen yhteyksiä. Niitä on jo nyt nykyisellään 50—60. Myös liikenne- ja viestintäministerin oman vaalipiirin, Keski-Suomen, alueelta hallituksen määrärahaleikkaus lopettaa 75 vuoroa, muun muassa Jyväskylän kaupungin ja lentoaseman välinen bussiliikenne uhkaa loppua kokonaan.

Näin valtio sysää kunnille kustannusvastuun kansalaisten liikkumisen turvaamisesta. Kuntien talouden heiketessä kunnilla ei ole varaa lisätä panostustaan joukkoliikenteeseen. Kouluverkon alasajo, tiestön heikko kunto ja polttonesteiden hinta johtavat siihen, että Vanhasen hallituksen aikana maaseutu autioituu ja eriarvoistuu enemmän kuin milloinkaan aiemmin yhden vaalikauden aikana. Kansantaloudellisesti maaseudun tietoinen unohtaminen aiheuttaa mittavat kustannukset.

Joukkoliikenteen osuus pienentyy myös kaupunkiseuduilla, esimerkiksi Tampereen alueella joukkoliikenne on tasaisesti vähentynyt. Keskisuurista kaupungeista osassa kehitys on jopa hälyttävää, matkustajamäärät ovat tippuneet Vaasassa lähes kolmanneksella ja Kuopiossakin viidenneksellä.

Leikkaukset uhkaavat myös liikenneyritysten taloudellisia toimintaedellytyksiä, mikä johtaa koko alan palvelun ja kilpailun vähenemiseen erityisesti maakunnissa. Lisäksi ostovuorojen supistaminen vie maaseudulta mahdollisesti neljäsataa linja-autonkuljettajan työpaikkaa.

Joukkoliikenteen tarjonnan vähentyessä yksilölliset kuljetukset lisääntyvät ja maksavat yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän. Joidenkin laskelmien mukaan Kansaneläkelaitos ja kunnat käyttävät jo nyt erillisten taksikyytien ostoihin vuosittain jopa yli 200 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tieliikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on vajaa viidennes, josta kaksi kolmasosaa on henkilöliikenteen päästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on osoittautumassa erityisen hankalaksi juuri liikenteessä, koska yhteiskunnan autoistuminen syö teknisen kehityksen aiheuttamia säästöjä. Liikennepäästöjen vähentäminen edellyttää ehdottomasti paitsi hyvää yhdyskuntasuunnittelua ja biopolttoaineiden osuuden kasvattamista myös joukkoliikenteeseen ja etenkin raideliikenteeseen satsaamista.

Juna on energiataloudellisin matkustusmuoto, se kuluttaa vain neljänneksen siitä energiamäärästä, joka kuluu saman matkan tekemiseen henkilöautolla. Hyvä rataverkko on raideliikenteen perusta, mutta tällä hetkellä rataverkko on niin huonossa kunnossa, että rapistuminen uhkaa jo turvallisuutta. Kolmasosa rataverkosta vaatii perusteellista kunnostusta seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Raideliikenteen kehittämisellä on myös aluepoliittisia vaikutuksia. Hallitusohjelman aluepoliittisessa osiossa todetaan, että aluekehityksen turvaamiseksi huolehditaan liikenneväylien ja liikenneyhteyksien ylläpidosta. Radanpidon rahoitus on kuitenkin edelleen tarpeeseen nähden riittämätön. Sen sijaan, että radanpidon määrärahoja leikataan, niitä tulisi määrätietoisesti lisätä.

Monille maakunnille toimivat junayhteydet ovat pärjäämisen elinehto. Nopea henkilöjunaliikenne tiivistää yhdyskuntarakennetta ja tukee kaupunkivyöhykkeiden kehittymistä. Kaupunkiradat tiivistävät maankäyttöä pääkaupunkiseudulla ja helpottavat ruuhkautumisongelmaa.

Hallituksen väylätyöryhmän työskentelystä lähtien on ollut selvää, että hallituksen linja on kovin tiepainotteinen. Myös raideliikenteen investointeihin on kohdennettava riittävä rahoitus. Joukko merkittäviä ratahankkeita, muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkeva Kehärata, Helsingin ja Turun välinen Elsa-rata ja länsirannikon kaupungit yhdistävä Urpo-rata, odottaa edelleen rahoituksen puutteessa toteutumistaan. Tehokas radanpito edellyttää riittävää ja hyvissä ajoin tiedossa olevaa rahoitusta. Vain tätä kautta voidaan parantaa palvelutasoa, turvata rautatieliikenteen kilpailukyky ja säilyttää sen markkinaosuus.

Käyttöönotettava työsuhdematkalippujärjestelmä on hyödytön, jos ei ole hyvin toimivaa joukkoliikennettä, johon sitä voidaan soveltaa. Hallituksen toiminta ei myöskään tue ponnisteluja liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sillä joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen henkilöliikenteestä on tutkimusten mukaan paras tapa parantaa liikenneturvallisuutta.

Joukkoliikenteen kehittämiseen tarvitaan myös uusia avauksia. Esimerkiksi alueellisten joukkoliikennejärjestelmien kehittämistä, kuten pikaraitiotieyhteyksien rakentamista, tulisi tukea koko valtakunnan alueella myös suurten kaupunkien, kuten Helsingin, Turun ja Tampereen, seuduilla.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata joukkoliikenteen tulevaisuuden ja kehittämisen sekä joukkoliikenteen liikenneosuuden kestävän kasvun?

Helsingissä 11. päivänä lokakuuta 2005

 • Janina Andersson /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps"

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 102/1/2005

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Yleiskeskustelu päättyy.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6, jossa ehdotetaan, että puhemiesneuvoston ehdotukset eduskunnan työjärjestykseen ja vaalisääntöön tehtävistä muutoksista hylätään.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän, eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan päätösehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

20) Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2005 vp

Lakialoite  LA 109/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 66, 153/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen