Täysistunnon pöytäkirja 103/2009 vp

PTK 103/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TIISTAINA 10. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.04 ja 20.00—22.04), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.04—17.59 ja 22.04—23.02) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.59—20.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Oras Tynkkynen /vihr (14.18)
 • Tarja Tallqvist /kd (14.21)
 • Marja Tiura /kok (14.24)
 • Christina Gestrin /r (14.44)
 • Antti Kaikkonen /kesk (14.46)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (14.47)
 • Lenita Toivakka /kok (19.07)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2009 vp

Lakialoite  LA 44/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/6/2009

3) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 6.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 102/4/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 82/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/1/2009

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/2/2009

8) Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/3/2009

9) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/4/2009

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/5/2009

11) Hallituksen esitys Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami- sesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ensin päätetään siitä perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta, että lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi, mihin vaaditaan viiden kuudesosan enemmistö. Jos valiokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Jos lakiehdotusta ei julisteta kiireelliseksi, päätetään sen hyväksymisestä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylkäämisestä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen kiireelliseksi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Vahvistamatta jäänyt laki voidaan hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että laki hylätään.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lain hylkäämisestä.

Lain käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

29) Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

35) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

37) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

38) Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

39) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

40) Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

44) Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 23.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen