Täysistunnon pöytäkirja 103/2012 vp

PTK 103/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TORSTAINA 25. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.28), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.28—19.26) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.26—22.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Eero Suutari /kok
 • Astrid Thors /r
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Eero Reijonen /kesk (16.21)
 • Kimmo Sasi /kok (16.49)
 • Jani Toivola /vihr (17.08)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.49)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2012 vp

Lakialoite  LA 52/2011 vp, 66/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki rikoslain 2 a luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2012 vp (Tom Packalén /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Laki alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2012 vp (Kaj Turunen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2012 vp (Kimmo Kivelä /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2012 vp (Eero Reijonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2012 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—601/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Lisäksi ilmoitan, että Markus Mustajärvi on peruuttanut talousarvioaloitteen TAA 228/2012 vp ja Pirkko Ruohonen-Lerner talousarvioaloitteen TAA 425/2012 vp.

Päätökset

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26.10.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​