Täysistunnon pöytäkirja 103/2013 vp

PTK 103/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TIISTAINA 22. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—17.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Kari Tolvanen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Krista Kiuru /sd (14.19)
 • Thomas Blomqvist /r (14.19)
 • Kari Uotila /vas (15.25)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 17.10.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 70, 71/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 70 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 71 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Pekka Haaviston tilalle on valittava jäsen ulkoasiainvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan.

Nimityksensä takia Pekka Haavisto pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 23.10.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014 ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 102/2013 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Asian käsittely keskeytettiin 18.10.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 102/1/2013

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen