Täysistunnon pöytäkirja 103/2014 vp

PTK 103/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.59—15.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.58—16.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jörn Donner /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto on 21.10.2014 tehnyt ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 1/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/1/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/2/2014

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/4/2014

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 23.10.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen