Täysistunnon pöytäkirja 104/2006 vp

PTK 104/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. TORSTAINA 19. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.10. edustaja

 • Jari Vilén /kok

19. ja 20.10. edustajat

 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Iivo Polvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.10. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

19. ja 20.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Arto Seppälä /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Maa- ja metsätalousministeri Korkeaojan esittelypuheenvuoron jälkeen käytettävien etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 1, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2006 vp

Lakialoite  LA 41/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki kuntalain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2006 vp (Reino Ojala /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

10) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2006 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2006 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen