Täysistunnon pöytäkirja 104/2012 vp

PTK 104/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.04) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.04—13.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 25.10.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 138—144/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 646, 654, 681, 691, 701, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 717, 726, 730/2012 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 25.10.2012 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 23—36/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 24.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 102/3/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Kimmo Tiilikainen Annika Saarikon kannattamana: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että Kataisen hallitus on epäonnistunut turvaamaan perustuslaissa taatut yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille. Hallitus on täysin toimintakyvytön eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta."

Arja Juvonen Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut kansalaisten yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisessa eikä ole kyennyt valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta kestävällä tavalla. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Kimmo Tiilikaisen ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Kimmo Tiilikaisen ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Arja Juvosen ehdotuksen äänin

jaa 128, ei 30; poissa 41.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 99, ei 60; poissa 40.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/13/2012

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 §:n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen