Täysistunnon pöytäkirja 104/2013 vp

PTK 104/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. KESKIVIIKKONA 23. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—16.14), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.14—17.13) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.13—20.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (s)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Janne Sankelo /kok (14.23)
 • Antti Lindtman /sd (14.27)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (14.29)
 • Lauri Heikkilä /ps (14.32)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.33)
 • Stefan Wallin /r (15.00)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.30)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.55)

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan aikataulun takia aloitamme tänään hiukan myöhässä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Anni Sinnemäen ja

puolustusvaliokunnan jäseneksi Tuija Braxin.

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi Tuija Braxin.

3) Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2013 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista 4)—25). Päiväjärjestyksen asiat 3)—6) sisältävät perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteita ja asiat 7)—25) keskustan eduskuntaryhmän toimenpide- ja lakialoitteita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Kaj Turunen, ja keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Kimmo Tiilikainen. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Vaihtoehtobudjetin esitelleille edustajille puhemies voi myöntää normaalista debatista poiketen myös pidempiä, enintään 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2013 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2013 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki varallisuusverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2013 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Uuden kasvun rahaston perustaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 38/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Valtion Infra Oy:n perustaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 39/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Maakuntien lentoliikenteen turvaaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 40/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Biotalouden nostaminen kansalliseksi kärkihankkeeksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 41/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Kasvua tukeva yritysten rahoitusmahdollisuuksien uudistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 42/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

12) Palkka.fi-portaalin yksinkertaistaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 43/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Työurien pidentäminen ja eläkeuudistuksesta päättäminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 44/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Menosäännön käyttöönottaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 45/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Kotikunta-maakuntamallin käynnistäminen kunta- ja palvelurakennuudistuksen perustaksi

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 46/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

16) Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja rahoituksen kokonaisuudistuksen käynnistäminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 47/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Julkisen sektorin tietojärjestelmien yhtenäistäminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 48/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Siirtohinnoittelun valvontaresurssien tehostaminen

Lähetekeskustelu

Toimenpidealoite  TPA 49/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

21) Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

22) Laki vuosilomalain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23) Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

24) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

25) Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain kumoamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n 12 momentin kumoamisesta ja laki tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2013 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.10.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​