Täysistunnon pöytäkirja 104/2014 vp

PTK 104/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. TORSTAINA 23. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.04—17.25) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.25—20.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jörn Donner /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Mikael Jungner /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Annika Lapintie /vas (s)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mika Niikko /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tytti Tuppurainen /sd (18.29)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

Kyselytunnin pelisäännöistä totean, että tapanahan on, että kysymykset esitetään läsnä oleville ministereille heidän toimialueidensa mukaisesti ja kyselytunnilla lähtökohtaisesti opposition edustajat saavat hiukan enemmän puheenvuoroja kuin hallituspuolueiden kansanedustajat.

2) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö, jossa ehdotetaan kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia. (Hälinää)

Odotetaan hetken aikaa, että sali hiljenee asian käsittelyä varten. (Puhemies koputtaa) Siirretään tarvittavat neuvonpidot salin ulkopuolelle, esimerkiksi kahvilaan. Siellä on erittäin hyvää kahvia ja myös leivonnaisia tarjolla. (Naurua) Tämä sama sääntö koskee myös ministerineuvotteluja. Täällä eduskunnassa on ihan omat säännöt. — No niin, olkaa hyvä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/3/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2014 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6)  Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2014 vp (Ritva Elomaa /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Talousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 24.10.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen