Täysistunnon pöytäkirja 105/2008 vp

PTK 105/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. KESKIVIIKKONA 12. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.01—17.02 ja 19.58—00.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.02—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mats Nylund /r (16.23)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (18.55)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.11. edustajat

 • Kimmo Sasi /kok
 • Tapani Tölli /kesk

12.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.11. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2008 vp

Lakialoite  LA 102/2007 vp, 94, 109/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 104/1/2008

Yleiskeskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta.

Valiokunnan ehdotus "jaa", ed. Päivi Räsäsen ehdotus "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 87, ei 54, tyhjiä 11; poissa 47.

( Ään. 1 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

7 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Pyydän, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta ed. Erkki Virtasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ja ed. Erkki Virtasen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen äänin

jaa 138, ei 23, tyhjiä 2; poissa 36.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ja ed. Päivi Räsäsen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Anneli Kiljusen ehdotuksen äänin

jaa 146, ei 11; poissa 42.

( Ään. 3 )

3) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 67; poissa 39.

( Ään. 4 )

21 §, jota ei ole mietinnössä

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa lapsilisien sitomista indeksiin.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten ehdotan, että niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ja ed. Päivi Räsäsen ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 21 §:ää, äänin

jaa 128, ei 29; poissa 42.

( Ään. 5 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 104/7/2008

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 148, ei 14, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 6 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 6.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Elinkeinoministeri Pekkarisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2008 vp

Lakialoite  LA 63/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 13.11.2008 kello 16.

Täysistunto lopetettiin torstaina 13.11.2008 kello 00.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​