Täysistunnon pöytäkirja 105/2010 vp

PTK 105/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. PERJANTAINA 22. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 22.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 201—218/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 21.10.2010 antanut eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (VNS 7/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 683, 699, 701, 704—706, 708—719/2010 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Eero Reijonen vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 26.10.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Puhemies:

Joudumme nyt suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskeyttämään tämän asian käsittelyn. Sitä jatketaan ensi tiistaina kello 14 alkavassa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/22/2010

2) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 26.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen