Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Christina Gestrin /r (15.34)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 1.11.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 145—152/2012 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 25.10.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 62, 63/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 62 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 63 perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali toimitetaan keskiviikkona 14.11.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Pääjohtaja valitaan kuuden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2018. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva tarkastusvaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävää hakeneiden hakemukset ja virkaan esitetyn hakijan sidonnaisuusselvitys ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädän-nöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 §:n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttami- sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/4/2012

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 26.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 104/4/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/1/2012

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2012 vp

Lakialoite  LA 52/2011 vp, 66/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/2/2012

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/3/2012

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

33) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen