Täysistunnon pöytäkirja 105/2013 vp

PTK 105/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. TORSTAINA 24. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.30), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.30—18.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.27—20.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Olli Immonen /ps
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Mats Nylund /r (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.17)
 • Anu Urpalainen /kok (18.18)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2013 vp (Stefan Wallin /r)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 95 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2013 vp (Stefan Wallin /r)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2013 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2013 vp (Anna Kontula /vas)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—574/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Talousarvioaloitteet 1—423, 425—428 ja 430—574 lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Perustuslain 84 §:n 1 momentin mukaan valtion talousarvioon otetaan määrärahat vuotuisiin menoihin.

Kun Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle ehdotettu määräraha perustuu kansainvälisoikeudellisesti velvoittavaan Suomen valtion tekemään sitoumukseen, en katso voivani esitellä edustaja Ruohonen-Lernerin aloitetta 424.

Lisäksi, kun Euroopan Unionille suoritettavien maksujen perusteista on säädetty EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä (2007/436/EY) ja kun momentin määräraha perustuu siten selvästi kansainvälisoikeudellisesti Suomea koskevaan velvoitteeseen, en katso voivani esitellä myöskään edustaja Ruohonen-Lernerin aloitetta 429.

Puhemiehen menettely hyväksyttiin.

Päätökset

Talousarvioaloitteet 1—423, 425—428 ja 430—574 lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 25.10.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​