Täysistunnon pöytäkirja 106/2002 vp

PTK 106/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. PERJANTAINA 27. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Esko Helle /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.9. edustajat

 • Riitta Korhonen /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.9. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.9. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Esko Helle /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 160—167/2002 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 25. päivänä kuluvaa kuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 115—131/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 678, 680, 681, 683, 684, 686, 687, 689, 690/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​