Täysistunnon pöytäkirja 106/2005 vp

PTK 106/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. PERJANTAINA 14. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

15.—18.10. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

15.—19.10. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

16.—19.10. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

17. ja 18.10. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr

17.—23.10. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.10. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 14. päivänä lokakuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 159—166/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 161 on esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 18. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 13. päivänä kuluvaa lokakuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 74—90/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 679, 689, 691, 692, 694, 696, 697, 715/2005 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Marjukka Karttunen vapautusta

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä,

sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 21. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2005 vp

Lakialoite  LA 109/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 105/2/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Ed. Leena Rauhala on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvät lakiehdotukset.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Koska ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotukset ovat lakiehdotusten osalta samansisältöiset, niistä äänestetään ensin yhdessä ed. Akaan-Penttilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän sekä ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 39 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

24 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3, eli korotus on 20 euroa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseen 1 mukainen ja joka merkitsee 10 euron korotusta.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 31 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

42 b §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseen 1 mukainen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseiden 2 ja 3 mukainen. Näissä on samat sisällöt.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseiden 2 ja 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 35 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen, joka tarkoittaa, että tämä vaatimaton korotus tulisi aikaisemmin voimaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että voimaantulo tapahtuu 1. päivänä tammikuuta, kuten on vastalauseissa 2 ja 3.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseiden 2 ja 3 mukaisen ehdotuksen, joka on sama kuin ed. Akaan-Penttilän ehdotus, joten kannatan sitä.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseiden 2 ja 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ja ed. Rauhalan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

2. lakiehdotuksen 15 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

5. lakiehdotuksen 19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

6. lakiehdotuksen 16 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät kolme lakiehdotusta muodostavat yhden kokonaisuuden, ja 1. lakiehdotuksesta on päätettävä perustuslain 73 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä. 1. lakiehdotus voidaan näin ollen nyt, jollei muuta ehdotusta tehdä, äänten enemmistöllä hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin taikka hylätä. Jos 1. lakiehdotus hyväksytään lepäämään, katsotaan lakiehdotusten keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi samalla tehdyksi vastaava päätös 2. ja 3. lakiehdotuksesta. Jos 1. lakiehdotus hylätään, katsotaan myös 2. ja 3. lakiehdotus hylätyiksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksytään lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsotaan myös ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytyiksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevasta puhemiesneuvoston päätösehdotuksesta ja sitten ainoassa käsittelyssä eduskunnan vaalisäännön muuttamista koskevasta puhemiesneuvoston päätösehdotuksesta, jonka osalta käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6.

Nyt käsittelyssä olevat ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, ja ehdotusten keskinäisen sidonnaisuuden takia eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen osalta tehtävä päätös katsotaan samalla tehdyksi myös eduskunnan vaalisääntöä koskevan ehdotuksen osalta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan päätösehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan päätösehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hyväksytyn menettelytavan ja samalla myös perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti katsotaan eduskunnan vaalisäännön muuttamista koskeva päätösehdotus hylätyksi.

Eduskunnan vaalisäännön muuttamista koskevan ehdotuksen ainoa käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat niissä tarkoitettujen kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Talousvaliokunnan mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitetut Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja ja patenttilakisopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen