Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.00), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.59—20.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Arja Karhuvaara /kok (16.56)
 • Suvi Lindén /kok (17.03)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.11. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

13. ja 14.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13. ja 14.11. edustaja

 • Harri Jaskari /kok

13.—21.11. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2008 vp

Lakialoite  LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/1/2008

4) Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2008 vp

Lakialoite  LA 63/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/2/2008

10) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2008 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2008 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2008 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen