Täysistunnon pöytäkirja 106/2009 vp

PTK 106/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. PERJANTAINA 13. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 13.11.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 238—253/2009 vp, joista hallituksen esitys 241 on esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätet-tävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 17.11.2009 kello 12.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 12.11.2009 tehnyt ehdotuksen PNE 2/2009 vp eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 777, 791, 804, 805, 807—830, 836, 838, 841/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2009 vp

Lakialoite  LA 68/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/2/2009

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että taulukko saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että savukkeiden veroa nostettaisiin niin, että se merkitsisi 2 senttiä per savuke. Hallitus esittää 1,75:tä senttiä. Eli pieni ero, mutta valtion kassaan tulisi 15 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kallis, tämä on jo keskusteltu asia.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 141, ei 12; poissa 46.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2009 vp

Lakialoite  LA 67/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/3/2009

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 4, 25 a, 26 ja 39 §:n mietinnön mukaisina.

84 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 84 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 55; poissa 47.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 85 ja 85 a §:n mietinnön mukaisina.

85 b §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 85 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 55; poissa 45.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 209 c §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

3 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 55; poissa 47.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

18 b §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 2.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Matti Saarisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 55; poissa 45.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/4/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 104/8/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

88 §

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 88 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 59; poissa 46.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 17.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen