Täysistunnon pöytäkirja 106/2013 vp

PTK 106/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. PERJANTAINA 25. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.02—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Jörn Donner /r
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Harri Jaskari /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Mäkelä /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 24.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 163—171/2013 vp, joista hallituksen esitys 165 on ehdotus vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 729, 761, 769, 775, 777, 781, 785, 787—790, 799/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valitettavasti suuri valiokunta painaa päälle ja tämä mielenkiintoinen debatti on keskeytettävä. Samalla tämän asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/10/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​