Täysistunnon pöytäkirja 107/2001 vp

PTK 107/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. KESKIVIIKKONA 3. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Tuija Nurmi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.—5.10. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.10. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Pia Viitanen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ihmisoikeudet Suomen ulkopolitiikassa

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 18/2001 vp (Liisa Jaakonsaari /sd)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu aiheesta ihmisoikeudet Suomen ulkopolitiikassa. Avauspuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen allekirjoittaja ed. Jaakonsaari sekä ministerit Tuomioja ja Hassi. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Avauspuheenvuorojen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​