Täysistunnon pöytäkirja 107/2008 vp

PTK 107/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. PERJANTAINA 14. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Suvi Lindén /kok

14.—17.11. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

14.—18.11. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

14.—19.11. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 14.11.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 193—195/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 688, 702, 711, 724, 730, 737, 741—749, 751, 752, 754—759, 762, 763, 767/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2008 vp

Lakialoite  LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/3/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

85 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, elikkä 1.6.2009.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 29; poissa 38.

( Ään. 1 )

Johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2008 vp

Lakialoite  LA 63/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/9/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

7 luvun 2 § ja luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

11 luvun 7 §

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että nämä vähimmäisetuudet korotetaan kansaneläkkeen tasolle, niille maksetaan lapsikorotus ja ne sidotaan indeksiin.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 23; poissa 37.

( Ään. 2 )

11 luvun otsikko, 18 luvun 13 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/12/2008

5) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen