Täysistunnon pöytäkirja 107/2013 vp

PTK 107/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.57), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.57—17.42) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.42—18.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.17)
 • Timo Soini /ps (14.32)
 • Lenita Toivakka /kok (14.32)
 • Paula Lehtomäki /kesk (14.52)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.53)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.54)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 31.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 172—177/2013 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 24.10.2013 ja 31.10.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 72—76/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 72 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 73 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asiasta U 74 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asioista U 75 ja 76 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

U-asian peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on kirjelmällään 31.10.2013 peruuttanut Euroopan unionin asian U 68/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.10.2013 antanut eduskunnalle tulevai-suusselonteon Kestävällä kasvulla hyvinvointia (VNS 7/2013 vp).

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kehitysministeri Pekka Haavisto on 31.10.2013 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan. Lisäksi on työministeri Lauri Ihalainen 31.10.2013 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan varajäsenyydestä Antti Rantakangas,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä Eeva-Maria Maijala ja

ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä Inkeri Kerola.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 6.11.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 6.11.2013 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2013 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Asian käsittely keskeytettiin 25.10.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/1/2013

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 102/2013 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/1/2013

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 42/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 6.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen