Täysistunnon pöytäkirja 107/2014 vp

PTK 107/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. KESKIVIIKKONA 5. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—17.03), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.03—19.02 ja 20.58—22.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.02—20.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jörn Donner /r (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.25)
 • Jani Toivola /vihr (14.47)
 • Satu Haapanen /vihr (15.08)
 • Pirkko Mattila /ps (15.23)

__________

Edustaja Laila Koskelan eduskuntaryhmä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Laila Koskela on tänään 5.11.2014 ilmoittanut eronneensa Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja liittyneensä Keskustan eduskuntaryhmään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen talouspolitiikka ja Suomen talouden kehitys

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus edustaja Jari Lindströmin ja eräiden muiden edustajien välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen kehityksestä.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Lindström. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään tuon saman 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot pysyvät tässä 5 minuutin aikarajoituksessa.

Valtioneuvoston vastaus, ministeri Rinne. — Onko valtiovarainministeristä mitään näköhavaintoa? (Eduskunnasta: Suuressa valiokunnassa! Tänään on nähty!) Tämmöistä ei saa sattua. Mitäs pääministeri ehdottaa? (Alexander Stubb: Arvoisa herra puhemies! Kyllä pääministeri voi hallituksen kannan paperista lukea.) — Näin tehdään. Olkaa hyvä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/1/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.11.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen