Täysistunnon pöytäkirja 108/2002 vp

PTK 108/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. KESKIVIIKKONA 2. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Irina Krohn /vihr
 • Pauli Saapunki /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.10. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

2.—4.10. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Henrik Lax /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.10. edustaja

 • Ulla Juurola /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.10. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuula Haatainen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee lasten ja nuorten hyvinvointia.

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus saa olla enintään 7 minuuttia.

(Hälinää) Keskustelun aloittaa ed. Vehkaoja, mutta sitä ennen, arvoisat edustajat, pyydän teitä istumaan paikoillenne. Ed. Vehkaoja, odotetaan hetki.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 111/1/2002

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 89/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 249/2000 vp, 41/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​