Täysistunnon pöytäkirja 108/2009 vp

PTK 108/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. KESKIVIIKKONA 18. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—16.01), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—18.03) ja puhemies Sauli Niinistö (18.03—19.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok (15.24)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2009 vp

Lakialoite  LA 67/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/17/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 104, ei 54; poissa 41.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/18/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 141, ei 21; poissa 37.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2009 vp

Lakialoite  LA 44/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/28/2009

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Jouko Laxellin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 107, ei 53, tyhjiä 2; poissa 37.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

4) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2008
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2009 vp

Kertomus  K 8/2009 vp

Kertomus  K 13/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa valiokunta on valmistellut täysistuntokeskustelua varten erityisteeman Suomi ja arktiset alueet. Tämän teeman valinta perustuu eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumissa käytyyn keskusteluun.

Valiokunnan puheenjohtajan ed. Salolaisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot ja muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään enintään 3 minuuttia.

Ennen kuin ed. Salolainen aloittaa puheenvuoronsa, minä pyydän nyt tätä salia äänestysten jälkeen rauhoittumaan. Tarpeettomat keskustelun salin ulkopuolelle, ja muut ottavat paikkansa ja asettuvat hiljakseen kuuntelemaan ed. Salolaisen puheenvuoroa.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan puhemies Sauli Niinistö.

__________

7) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

12) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2009 vp (Jouko Skinnari /sd)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki metsästyslain 33 §:n muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2009 vp (Raimo Piirainen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 19.11.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen