Täysistunnon pöytäkirja 108/2012 vp

PTK 108/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. PERJANTAINA 9. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Markku Eestilä /kok
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Mika Lintilä /kesk (s)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.11.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 153—161/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 733, 747, 767, 779, 780, 782, 783, 787, 788, 793, 794, 797, 799, 803, 810/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/6/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 9 §:n mietinnön mukaisena.

14 §

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen, joka merkitsee perintö- ja lahjaveroasteikon lieventämistä alivaltiosihteeri Hetemäen johtaman valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaiseksi.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kivirannan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta on Timo Kallin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 122, ei 30, tyhjiä 1; poissa 46.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 18 a §:n mietinnön mukaisena.

19 a §

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kivirannan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta on Timo Kallin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 28, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt meillä alkaa aika loppua. Edustaja Zyskowicz sai meidät kiihdytettyä hyvään keskusteluun, mutta hän ei halua enää jatkaa, eli tällä erää keskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan toisessa täysistunnossa.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/18/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 13.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​