Täysistunnon pöytäkirja 108/2013 vp

PTK 108/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—15.41) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.41—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Antti Lindtman /sd (14.18)
 • Raija Vahasalo /kok (14.29)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (14.31)

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä Jörn Donner ja

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä Christina Gestrin.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 7.11.2013 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina 7.11.2013 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2013 vp

Ensimminen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 5.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/13/2013

Keskustelussa on Annika Saarikko Anu Vehviläisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Annika Saarikon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 65; poissa 38.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan varajäseneksi Eeva-Maria Maijalan,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi Simo Rundgrenin ja

ympäristövaliokunnan varajäseneksi Ari Torniaisen.

3) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Haavisto, Ihalainen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esitellään kehitysministeri Pekka Haaviston selvitys sidonnaisuuksistaan ja työministeri Lauri Ihalaisen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 42/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 7.11.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen