Täysistunnon pöytäkirja 108/2014 vp

PTK 108/2014 vp

Tarkistamaton versio 1.3

108. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.00—20.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.27—21.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jörn Donner /r (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ville Vähämäki /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Ville Vähämäki /ps (16.19)
 • Matti Saarinen /sd (16.22)
 • Tuula Peltonen /sd (16.31)
 • Päivi Lipponen /sd (20.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus Talvivaaran tilanteesta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 6/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eilen jaetusta päiväjärjestyksestä poiketen tämän päivän päiväjärjestyksen 1) asiana on pääministerin ilmoitus Talvivaaran tilanteesta.

Keskustelu tästä asiasta sallitaan päiväjärjestyksen 2) asian eli kyselytunnin yhteydessä.

Asian käsittely päättyi.

2) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Kyselytunnilla kysymykset voivat kestää noin 1 minuutin, ja lähtökohtana on, että voimme tarvittaessa jatkaa keskustelua hiukan viiden jälkeen, ei kuitenkaan enempää kuin 17.15:een.

Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotettujen uusien 5. ja 6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

25) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2014 vp (Tuula Väätäinen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

26) Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2014 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.11.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi: