Täysistunnon pöytäkirja 109/2010 vp

PTK 109/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. PERJANTAINA 29. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.04—13.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Arto Satonen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 29.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 219—226, 229—244/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 702, 720—764, 768, 769, 772—783, 785, 786, 789, 799, 808, 817/2010 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Ed. Jukka Mäkelän edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen sivistysvaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, uusi varajäsen tulevaisuusvaliokuntaan sekä uusi jäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Ulla-Maj Wideroos,

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Pertti Hemmilä,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Sanna Lauslahti ja

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Håkan Nordman.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 9.11.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 9.11.2010 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 9.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​